Obywatele mogą sprawnie oddać głos, a członkowie obwodowych komisji pracują w komfortowych warunkach – za taką idealną sytuację odpowiadają samorządy. Wystarczy, że pomieszczenia na lokale wyborcze będą większe, bardziej dostępne i znajdą się w nich miejsca na oddanie głosu bez świadków. Kodeks wyborczy zobowiązuje zresztą władze samorządowe do zapewnienia lokali o odpowiednim standardzie.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2019
Wybory
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu - chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Zamówienia publiczne
Zapowiadany strajk pracowników pomocy społecznej zagrozi płynności realizacji świadczeń i spowoduje opóźnienia wypłat. Według samorządów pod znakiem zapytania stanie zabezpieczenie elementarnych potrzeb osób i rodzin. Niektóre planują więc działania zabezpieczające wykonanie zadań bez szkody dla mieszkańców. Dotyczyć to ma m.in. programu 500 Plus.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

RPO protestuje przeciwko deklaracjom anty-LGBT

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Deklaracje „przeciw ideologii LGBT”, uchwalone w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania
Krzysztof Sobczak
18.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Seniorzy pracujący w radach seniorów chcą otrzymywać zwroty kosztów swojej działalności na rzecz gminy. Tymczasem samorząd nie ma podstaw prawnych do wypłacania takich rekompensat. Posłowie wychodzą naprzeciw i postulują odpowiednie zmiany w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.05.2019
Samorząd terytorialny
Cztery panele tematyczne, blisko 20 prelegentów – to najkrótsze podsumowanie konferencji z okazji 25. rocznicy uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, która odbędzie się 10 czerwca.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Zamówienia publiczne

Polska słabo chroni mniejszości seksualne

Prawo karne Administracja publiczna
Dopiero 38 miejsce, na 49 państw Europy, zajmuje Polska pod względem poszanowania praw człowieka wobec osób LGBTI - wynika z rankingu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów (ILGA Europ). Jego autorzy zalecają Polsce m.in. wprowadzenie związków partnerskich i penalizację przestępstw z nienawiści z powodu orientacji seksualnej.
Krzysztof Sobczak
17.05.2019
Prawo karne Administracja publiczna

Od 31 maja elektronicznie przed sądami administracyjnymi

Administracja publiczna Nowe technologie
Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma będą doręczane stronom cyfrowo, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże adres mailowy.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Według RPO przyjęta przez rząd „Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” niewystarczająco odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Jego zdaniem niezbędne jest usunięcie luk w prawie i wprowadzenie dodatkowych usług publicznych dla seniorów. Jak zauważa, działania rządu i samorządów są skuteczne tylko w części.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.05.2019
Pomoc społeczna
Do Porozumienia na Rzecz Dostępności Plus dołączyło 19 nowych podmiotów. W sumie tylko w pierwszym roku działania programu przystąpiły do niego 152 instytucje. Plan jest ambitny, bowiem zakłada, że każda instytucja publiczna i wiele prywatnych zlikwiduje bariery nie tylko architektoniczne, ale też komunikacyjne i cyfrowe. Do 2025 roku na ten cel zarezerwowano 23 mld zł.
Monika Stelmach
17.05.2019
Opieka zdrowotna
Posłowie przyjęli poprawki Senatu do projektu zmian ustawy o Karcie Polaka. Obecnie uprawnienia z niej wynikające przyznawane są osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, nowelizacja rozszerza je na cały świat. Osoby ubiegające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.05.2019
Administracja publiczna
Nowe prawo w pierwszych latach pozytywnie wpłynie na gminne budżety. Należy spodziewać się masowego uiszczania jednorazowych opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania. Spowoduje to znaczny przyrost środków w kasach gmin - pisze Mariusz Łubiński, ekspert zarządzania nieruchomościami.
Mariusz Łubiński
17.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Nie będzie można pobierać opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Co więcej przedsiębiorstwo będzie je musiało wydać w ciągu 30 dni. Gdy przekroczy ten termin, może zapłacić 500 zł kary za każdy dzień opóźnienia. Takie ułatwienia dla inwestorów przewiduje nowela prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
17.05.2019
Budownictwo

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Rząd przeznaczy w tym roku 300 mln zł na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawę, która ma zachęcić do odtworzenia nierentownych połączeń autobusowych, w czwartek uchwalił Sejm.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sejm przyjął zmiany w KPA - pismo nadane w każdym kraju Unii jak na polskiej poczcie

Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nadanie pisma w placówce pocztowej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem pisma do polskiego organu. To efekt zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, którą w czwartek przyjął Sejm.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Mieszkanie Plus - 18 tysięcy umów z samorządami

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uaktualniło mapę aktualnego stanu prac nad programem Mieszkanie Plus. Wiceminister w tym resorcie Artur Soboń podkreśla, że rząd daje szanse na mieszkanie tym, którzy kredytu hipotecznego na taką inwestycję otrzymać nie mogą.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Właściciele domów mogą cały czas wnioskować o pieniądze na wymianę pieców na ekologiczne, w ramach rządowego programu "Czyste powietrze”. Na walkę ze smogiem w programie złożono do tej pory 51 tysięcy wniosków i zawarto ponad 8 tysięcy umów na dofinansowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Praktyczne stosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych rodzi coraz więcej problemów. Jednym z istotniejszych są rozbieżności interpretacyjne i brak jednoznacznych przepisów. Do takich m.in. wniosków prowadzą dyskusje ekspertów na rozpoczętej w czwartek konferencji pt. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
16.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Milionowe deficyty w budżetach, ogromne cięcia wydatków i zagrożenie bankructwem – to sytuacja gmin, najczęściej wiejskich, których tereny przeszły do miast. Tymczasem miasta, którym także grozi zapaść, potrzebują nowych terenów i mieszkańców. Samorządy, w braku porozumienia, zwracają się o pomoc do rządu i oczekują zmian w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.05.2019
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda powiedział w środę, że nie zgodzi się na taką zmianę polskiego prawa, by były możliwe roszczenia. Podczas wizyty w Małopolsce apelował by na te kwestie patrzeć spokojnie.
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Super samorządy 2019 zajmują się wdrażaniem polityki senioralnej, walką ze smogiem, zmianą zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego czy poprawą warunków życia zwierząt w miejskim schronisku. Te i inne działania realizowane przez grupy i organizacje mają szansę na tegoroczną nagrodę Super Samorząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny

Samorządy chcą rozmawiać z premierem o obniżkach podatków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Samorządy boją się drastycznego spadku wpływów z podatków, jeśli rząd zrealizuje swoje plany zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. To obniży dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych, więc korporacje samorządowe są zaniepokojone i proszą premiera o spotkanie w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał w środę na połączonym posiedzeniu sprawy, jakie Komisja Europejska wytoczyła Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach unijnego rozdzielnika. Zdaniem przedstawicieli tych państw, miały one prawo tak postąpić.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Administracja publiczna
Zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży, zahamowały tempo wzrostu cen ziemi oraz doprowadziły do obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z raportu NIK. Według jego autorów czekająca na podpis prezydenta nowelizacja może odwrócić te trendy.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Finansowanie funduszu przewozów autobusowych nie odbędzie się kosztem kierowców ani Krajowego funduszu drogowego i Funduszu kolejowego – zapowiedział w środę w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Partnerstwo publiczno-prywatne miało prosto zastąpić finansowanie inwestycji publicznych, gdy skończą się środku unijne. Styczniowa nowelizacja ustawy o finansach publicznych powoduje jednak, że zaciągnięte przez gminę zobowiązanie związane z umową o PPP może powiększyć jej zadłużenie. Eksperci mówią o sposobach na ominięcie tego zagrożenia.
Sylwia Gortyńska
15.05.2019
Finanse samorządów
Są sołectwa, które mają spory potencjał, ale przepisy krępują je i blokują ich rozwój. Duże sołectwa potrzebują więcej samodzielności, tak jak gminy. Nie może być tak, że gmina, która czasem jest ograniczana, chciałaby i woła o decentralizację, a wewnątrz niej decentralizacji nie ma – mówi Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2019
Samorząd terytorialny
Zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich przewiduje projekt, który przyjął rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny i rozwój przedsiębiorczości to pięć najważniejszych obszarów działalności nowego systemu instytucji rozwoju. Ma go nadzorować Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski