Projekt w tej sprawie przedstawiła w czwartek Komisja Europejska. - Zbyt wielu ludzi nie może być sobą bez strachu przed dyskryminacją, wykluczeniem lub przemocą. Obserwujemy w Europie niepokojący trend incydentów, takich jak ataki na marsze równości i przyjmowanie deklaracji w sprawie "stref wolnych od ideologii LGBTIQ+" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli wiceszefowa KE Viera Jourova.

W swoim projekcie KE podkreśla, że choć w ciągu ostatnich lat w UE osiągnięto postęp dotyczący równości wobec tych osób, ich dyskryminacja nadal ma miejsce. Z badań wynika, że 43 proc. przedstawicieli tych społeczności czuje się w ten czy inny sposób szykanowanych z powodu swojej orientacji seksualnej.

 

Czytaj:
UE: Strefy "wolne od LGBT" mogą nie dostać funduszy>>
Tworzenie stref "wolnych od LGBT" to dyskryminacja, trudniej o zarzut prokuratorski>>
Szefowa KE podtrzymuje decyzję o odrzuceniu wniosków miast "wolnych od LGBT">>

 

Będzie inicjatywa ustawodawcza

Jak motyw prac nad strategią Komisja podaje, że w Polsce oraz w kilku innych krajach UE nie ma prawnie dopuszczalnych małżeństw jednopłciowych, ale w 21 państwach członkowskich rozwiązania dopuszczające tego typu związki istnieją. Kilka krajów dopuszcza też adopcję dzieci przez osoby będące w związkach jednopłciowych. KE wskazała, że takie więzi rodzinne nie zawsze są uznawane przy przekraczaniu granic.

Aby rozwiązać ten problem Komisja ma przedstawić odpowiednią inicjatywę ustawodawczą. - Nie chodzi tu o żadną ideologię; nie chodzi o bycie mężczyzną, czy kobietą. Chodzi o miłość - zaznaczyła Jourova zapewniając, ze strategia nie jest skierowana przeciwko komukolwiek.

Wcześniej jednak urzędnicy w Brukseli mają przeprowadzić przegląd przepisów pod tym kątem odnoszący się w szczególności do obszaru zatrudnienia. Do 2022 ma zostać opublikowany raport dotyczący stosowania dyrektywy o równości zatrudnienia. W jego następstwie sprawozdania zaproponowane mają być przepisy m.in. zakładające wzmocnienie roli organów zajmujących się równością. Komisja zapowiedziała też przedstawienie ram prawnych, które będą odnosić się do ryzyka uprzedzeń i dyskryminacji w systemach opierających się na sztucznej inteligencji (AI).

Elementem strategii ma być także walka UE o prawa osób LGBTIQ na świecie za pomocą środków jakie "27" przekazuje państwom trzecim. Wykorzystany do tego celu ma być instrument sąsiedztwa, rozwoju i współpracy międzynarodowej (NDICI), Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Fundusz Azylu i Migracji.