Ze względu na panującą pandemię koronawirusa sytuacja osób bezdomnych jest wyjątkowo trudna. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała do wojewodów o podjęcie szczególnych starań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Przygotowano także szczegółowe wytyczne dla prowadzących placówki wsparcia.

Zagrożenie w czasie epidemii

– Osoby bezdomne mają utrudniony dostęp do środków higieny i ochrony osobistej. Dodatkowo to w dużej mierze osoby w starszym wieku, z licznymi przewlekłymi schorzeniami. Brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, takich jak schronienie i ciepły posiłek, przy znacznym spadku temperatury stanowi niejednokrotnie śmiertelne zagrożenie, zwłaszcza w czasie stanu epidemii – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zaapelowała też do wojewodów o podjęcie szczególnych starań w celu przygotowania się do trudnego okresu oraz o wzmożoną koordynację działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Jak podkreśliła, istotne jest prawidłowe realizowanie działań pomocowych w zakresie wsparcia osób bezdomnych na wszystkich szczeblach administracji – samorządowej oraz rządowej.

 

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

We współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowana została Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem. Wytyczne przekazane zostały wojewodom wraz z apelem i prośbą o udostępnienie ich właściwym podmiotom do stosowania.

Czytaj też: WSA: Likwidacja pogotowia socjalnego wymaga opinii związków>>

Istotne jest też zapewnienie odpowiednich warunków izolacji lub kwarantanny dla osób bezdomnych, które nie mogą poddać się izolacji lub kwarantannie w warunkach domowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób z objawami zakażenia przebywających w przestrzeni publicznej, które z uwagi na stan zdrowia i zagrożenie wychłodzeniem organizmu wymagają pilnego wsparcia. Ważne jest również monitorowanie sytuacji w placówkach udzielających schronienia osobom bezdomnym – zwłaszcza pod kątem dostępu do środków higieny i ochrony osobistej, a także zapewnienia  niezbędnej obsady kadrowej.

Minister zwraca też uwagę na wykorzystanie potencjału wszystkich dostępnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, a także pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób bezdomnych.

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-CoV-2 dostępna jest TUTAJ.