Rzeczpospolita, 2 sierpnia 2010 r.
02.08.2010
Jakie są możliwości połączenia bądź wspłdziałania biblioteki publicznej z biblioteką szkolną?
Bożena Barszczewska
02.08.2010
Samorząd terytorialny
Jakie czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansw publicznych może popełnić podmiot...
Joanna M. Salachna
02.08.2010
Samorząd terytorialny
Jak zakończyć postępowanie w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości należącej do gminy?
Jakub Mazurkiewicz
30.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 lipca 2010 r.
30.07.2010
Wsplnota 30/2010.
30.07.2010
Wsplnota 30/2010.
30.07.2010
Partnerstwo publiczno-prywatne jest narzędziem organizacji i zarządzania w sektorze publicznym, w...
Henryk Gawroński
30.07.2010
Samorząd terytorialny

Czas przebudowy stadionów

Samorząd terytorialny
Samorządy będące właścicielami stadionw będą musiały dostosować je do nowych wymogw bezpieczeństwa.
Patryk Ciurak
30.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 30/2010.
30.07.2010
Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma obowiązek posiadania regulaminu wynagradzania?
Kamil Szymański
30.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy pomimo, że ptaki z gatunku Jastrząb gołębiarz urodziły się w niewoli trzeba uzyskać zezwolenie...
Alicja Brzezińska
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Samorząd powiatowy zamierza w drodze porozumienia przekazać do prowadzenia gminie szkoły (liceum,...
Magdalena Fota
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Oglne zasady reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego przez jej organ wykonawczy w praktyce...
Ireneusz Krześnicki
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Przy zawieraniu umw grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownikw instytucji zamawiającej należy...
Anna Stańczuk
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Pomimo zeszłorocznego niepowodzenia programu Owoce w szkole, w roku szkolnym 2010/2011 rusza jego...
Patryk Ciurak
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy strażnicy Straży Miejskiej podlegają ocenie okresowej?
Michał Culepa
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Na mapie samorządu terytorialnego wprowadzono drobne zmiany. Nie wszystkie zgłoszone wnioski...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Ustawy samorządowe wiele kwestii proceduralnych, związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad...
Ireneusz Krześnicki
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Skoro przepisy ustawy o samorządzie gminnym tworzą konstrukcję nadzoru opartą o kontrolę legalności...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski