Od 1 kwietnia zostaje zniesiony obowiązek poświadczenia regularnych badań w trakcie ciąży. Na becikowe liczyć mogą również te osoby, którym na podstawie obowiązujących od listopada 2009 r. przepisów odmówiono wypłaty finansowego wsparcia.

Powyższe zmiany wynikają z wchodzącej w życie 1 kwietnia ustawy z 5 marca 2010 r. zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami, kobieta chcąca otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka albo dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu, była zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego co najmniej trzy wizyty w czasie ciąży, w tym jedną przed dziesiątym tygodniem.

Nowelizacja złagodziła restrykcyjne przepisy, od 1 kwietnia br. aż do końca 2011 r. do wniosku o wsparcie finansowe wystarczy załączyć zaświadczenie wystawione przez ginekologa lub położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie w czasie ciąży.

Na becikowe liczyć mogą również te osoby, którym odmówiono jego wypłaty z powodu braku wymaganych od listopada 2009 r. zaświadczeń. W takiej sytuacji matka lub ojciec musi ponownie wystąpić z wnioskiem o zapomogę lub dodatek do zasiłku.Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 1 kwietnia 2010 r.