Sposb i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i...
Wojciech Kowalski
13.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 12 lipca 2010 r.
12.07.2010
Karta Nauczyciela nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego nowych obowiązkw, a stanowi...
Patryk Ciurak
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Karta Nauczyciela nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego nowych obowiązkw, a stanowi...
Patryk Ciurak
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Możliwość zawieszenia postępowania na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na...
Patryk Ciurak
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może nakazać dyrektorowi połączenie dwch klas (IV i V) w szkole podstawowej na...
Krzysztof Gawroński
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracownikowi samorządowemu przeniesionemu w związku z reorganizacją na inne stanowisko...
Michał Culepa
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego coraz śmielej poszukują alternatywnych, wobec kredytw i pożyczek...
Paweł Galiński
12.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 12 lipca 2010 r.
12.07.2010
Rzeczpospolita, 12 lipca 2010 r.
12.07.2010
Gazeta Prawna, 9 lipca 2010 r.
09.07.2010
W jaki terminie przedawniają się roszczenia z tytułu braku możliwości korzystania z nieruchomości w...
Łukasz Smaga
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Rada Ministrw rozszerzyła zakres osb, ktrym przysługuje prawo do zasiłku powodziowego na cele...
Patryk Ciurak
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy do pracownikw samorządowych ma zastosowanie art. 15111 k.p. w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o...
Joanna Stępniak
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie...
Bartosz Starczewski
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy liberalizują używanie opon z trwałymi elementami antypoślizgowymi w trakcie rajdw i...
Patryk Ciurak
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 9 lipca 2010 r.
09.07.2010

d

Samorząd terytorialny
d
09.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 9 lipca 2010 r.
09.07.2010
Gazeta Prawna, 9 lipca 2010 r.
09.07.2010
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusił zmianę regulacji dotyczących udzielania pomocy pieniężnej...
Patryk Ciurak
08.07.2010
Samorząd terytorialny
Jak ma się zachować wydzierżawiający obwd łowiecki, gdy koło łowieckie nie płaci czynszu w...
Alicja Brzezińska
08.07.2010
Samorząd terytorialny
Zniknie wymg posiadania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania...
Krzysztof Posański
08.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 8 lipca 2010 r.
08.07.2010
Gazeta Prawna, 8 lipca 2010 r.
08.07.2010
Rzeczpospolita,8 lipca 2010 r.
08.07.2010
Gazeta Prawna,8 lipca 2010 r.
08.07.2010
Określenie sesji nadzwyczajnej nie jest określeniem ustawowym. Sesja nadzwyczajna jest terminem...
Ireneusz Krześnicki
08.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy gmina organizując dowz dzieci niepełnosprawnych może bezpośrednio zawrzeć umowę np. z ośrodkiem...
Agata Piszko
08.07.2010
Samorząd terytorialny
Zmiany w prawie wprowadzają większą swobodę w nauczaniu języka i historii mniejszości narodowych,...
Patryk Ciurak
07.07.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski