Zuwagi na specyfikę działalności rad gmin i powiatw, stanowiących przecież prawo miejscowe, bieżący...
29.12.2008
Samorząd terytorialny
Rada Powiatu jest w trakcie przygotowywania uchwały w sprawie zakazu używania łodzi motorowych,...
29.12.2008
Samorząd terytorialny
Urzędnik samorządowy z końcem roku chce przejść na emeryturę a od 1 stycznia pracować na tym samym...
23.12.2008
Samorząd terytorialny
Jeżeli klub sportowy działający w formie stowarzyszenia dokonuje zmiany statutu w celu uzyskania...
Krzysztof Posański
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Jeśli w trakcie trwania umowy innemu pracownikowi powierzymy na okres 3 miesięcy wykonywanie innych...
Michał Culepa
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracodawca samorządowy może co roku na 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) zmieniać czas...
Magdalena Oleksyn
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Polskie samorządy będą mogły wstępować do europejskich ugrupowań wspłpracy terytorialnej (EUWT). Są...
Krzysztof Posański
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Nie wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne...
Krzysztof Posański
17.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy osobie na stanowisku pracownik socjalny (czyli zatrudnionej w jednostce organizacyjnej...
Iwona Sierpowska
17.12.2008
Samorząd terytorialny

Jedno czy kilka zamówień?

Samorząd terytorialny
Czy w świetle przepisw ustawy - Prawo zamwień publicznych właściwe jest udzielenie kilku zamwień na...
Paulina Soszyńska-Purtak
16.12.2008
Samorząd terytorialny
Nowa instytucja nowe wątpliwości.
Radosław Skwarło
16.12.2008
Samorząd terytorialny
Gminy mają prawo suwerennego decydowania o utworzeniu, przystąpieniu i wystąpieniu ze związku...
Krzysztof Posański
15.12.2008
Samorząd terytorialny
Gminy mają prawo suwerennego decydowania o utworzeniu, przystąpieniu i wystąpieniu ze związku...
Krzysztof Posański
15.12.2008
Samorząd terytorialny
Przyłączenie mieszkańca do sieci energetycznej nie może być finansowane wprost ze środkw...
Edward Tomczyk
11.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy w świetle obowiązujących przepisw dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego...
Michał Culepa
10.12.2008
Samorząd terytorialny

Doradca i asystent wójta

Samorząd terytorialny
Ustawą o pracownikach samorządowych wprowadzono nową kategorię pracownikw zatrudnianych na...
Krzysztof Posański
10.12.2008
Samorząd terytorialny
Projekt ustawy o finansach publicznych zawiera istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych...
Andrzej Borodo
09.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy założenie lub rozszerzenie cmentarza wymaga uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania...
Łukasz Smaga
08.12.2008
Samorząd terytorialny
Warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego takswką jest m.in. zaświadczenie o...
Krzysztof Kaszubowski
08.12.2008
Samorząd terytorialny
Osoba prawna chce wybudować sieć gazowniczą na terenie gminy. W tym celu chce sfinansować wykonanie...
Edward Tomczyk
05.12.2008
Samorząd terytorialny
Kto powinien wystąpić z wnioskiem do Starosty o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli...
04.12.2008
Samorząd terytorialny
6 grudnia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, ktra wprowadza zmiany do...
Krzysztof Posański
04.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy można wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na...
Magdalena Spiżewska
03.12.2008
Samorząd terytorialny
Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych zadań, ktre muszą realizować wspłczesne...
Krzysztof Gruszecki
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracownikw socjalnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego obejmuje procedura...
Iwona Sierpowska
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Recenzja pracy M. Grskiego, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2008,...
Prawo.pl
01.12.2008
Samorząd terytorialny
Praktyka wspłpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest znana od co najmniej...
Henryk Gawroński
28.11.2008
Samorząd terytorialny
W jaki sposb można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego? Jak w oparciu o art. 7a ustawy o...
Agnieszka Sieńko
28.11.2008
Samorząd terytorialny

Umarzanie należności

Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może umorzyć należności budżetu państwa?
Bartosz Spychalski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
W połowie listopada weszły w życie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
Bartosz Starczewski
27.11.2008
Samorząd terytorialny