Resort finansów chce większej kontroli nad rocznymi planami finansowymi samorządowców.

Ministerstwo Finansów ma dość zbyt pesymistycznych prognoz samorządów lokalnych. Od lat prognozują o 5 – 10 mld zł gorsze wyniki finansowe, niż faktycznie mają na koniec roku. Tymczasem ministerstwo potrzebuje tych informacji do sprawozdań dotyczących deficytu całego sektora finansów publicznych, które m.in. wysyłamy do Brukseli w ramach programu konwergencji. Receptą ma być większe zaangażowanie regionalnych izb obrachunkowych (RIO) w kontrolę planowanych dochodów i wydatków samorządów. Wszystkie izby dostały w tej sprawie pismo z ministerstwa .


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 16 czerwca 2010 r.