Zapraszamy do lektury artykułu Weroniki Pelc pt. ,,Planowanie energetyczne w gminie w świetle przepisów prawa energetycznego, w tym ostatnio wprowadzonych zmian.”  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 6/2010
 
Artykuły
Janina Kotlińska
Niekomercyjna działalność gospodarcza gminy – zrozumieć zamysły ustawodawcy.
 
Budżet
Adam Głębski
Hipotetyczny limit poziomu spłat zadłużenia na 2010 r. w świetle ustawy o finansach publicznych.
 
Podatki i opłaty lokalne
Aleksy Goettel
Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tzw. mieszanych zwolnień podatkowych – postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.
 
Mienie i zamówienia publiczne
Weronika Pelc
Planowanie energetyczne w gminie w świetle przepisów prawa energetycznego, w tym ostatnio wprowadzonych zmian.
 
Nadzór i kontrola
Waldemar Witalec
Granice prawne wydatków samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych.
 
Orzecznictwo
Krzysztof Radzikowski
Pojęcie ,,publicznego transportu kolejowego” a zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (glosa do wyroku WSA w Gliwicach z 9 grudnia 2009 r.; sygn. akt I SA/Gl 144/09).
 
Varia
Maciej Skotarczak, Maciej. J. Nowak
Podatek od nieruchomości oraz podatek od działalności gospodarczej w RFN – na przykładzie gmin Mekleburgii – Pomorza Przedniego.
 
Już teraz zamów prenumeratę roczną miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 5/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010