Gminy w porozumieniu z urzędami pracy mogą zatrudniać bezrobotnych przy naprawie infrastruktury zniszczonej przez powódź.

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy z zalanych terenów czekają na dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Pracy. Dzięki nim skierują bezrobotnych do usuwania skutków powodzi w ramach robót publicznych. Przeznaczono na ten cel 273,7 mln zł. Bezrobotni będą usuwać skutki powodzi głównie w gminie Słubice, Gąbin, Wyszogród i Słupno. W ramach robót publicznych mogą pracować tylko bezrobotni, którzy są dłużnikami alimentacyjnymi i będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to na przykład długotrwale bezrobotni, czyli co najmniej od 12 miesięcy, czy po 50 roku życia.

Opracowanie: Agnieszka Rosa
Źródło: : Gazeta Prawna,15 czerwca 2010 r.