Gazeta Prawna, 7 lipca 2010 r.
07.07.2010
Gazeta Prawna, 7 lipca 2010 r.
07.07.2010
Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za bilet miesięczny komunikacji miejskiej?
Radosław Kowalski
07.07.2010
Samorząd terytorialny
Jednym z obowiązkowych zadań gmin w zakresie mieszkalnictwa jest obowiązek zapewniania lokali...
Wojciech Federczyk
07.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej stosuje się przepisy ustawy o szczeglnych...
Jakub Mazurkiewicz
07.07.2010
Samorząd terytorialny
W jaki sposb należy obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego?
Michał Culepa
06.07.2010
Samorząd terytorialny
Jak często wykonywać badania odpadw, ktre mają być wykorzystane jako warstwa izolacyjna na...
Grzegorz Wiśniewski
06.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,6 lipca 2010 r.
06.07.2010
Gazeta Prawna,6 lipca 2010 r.
06.07.2010
Rzeczpospolita,6 lipca 2010 r.
06.07.2010
Rzeczpospolita, 6 lipca 2010 r.
06.07.2010

Kosztowne opinie Prezesa UKE

Samorząd terytorialny
Znane są już stawki opłat, jakie będą musiały ponieść jednostki samorządu terytorialnego za wydanie...
Patryk Ciurak
06.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 6 lipca 2010 r.
06.07.2010
Przepisy regulujące procedurę zgłoszeniową w Prawie budowlanym nie precyzują ostatecznego terminu...
Patryk Ciurak
06.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,5 lipca 2010 r....
05.07.2010
Gminy nie mogą dokonywać zmian w podziale na obwody głosowania kierując się takimi kryteriami, jak...
Patryk Ciurak
05.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,5 lipca 2010 r.
05.07.2010
Czy osoba fizyczna, ktra wygrała przetarg w gminie na prowadzenie żłobka, powinna prowadzić pełne...
Waldemar Gos
05.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 5 lipca 2010 r....
05.07.2010
Rzeczpospolita, 5 lipca 2010 r....
05.07.2010
Ekoinfo.pl, stan z dnia5 lipca 2010 r.
05.07.2010
Rzeczpospolita, 5 lipca 2010 r.
05.07.2010
Proszę o podanie zasad przydzielania dotacji dla szkł policealnych kształcących w zawodach...
Magdalena Fota
05.07.2010
Samorząd terytorialny
Normy etyczno-moralne nie mogą decydować o odebraniu przez gminę stypendium sportowego dla...
Patryk Ciurak
02.07.2010
Samorząd terytorialny
Normy etyczno-moralne nie mogą decydować o odebraniu przez gminę stypendium sportowego dla...
Patryk Ciurak
02.07.2010
Samorząd terytorialny
W jakim czasie należy udzielić czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych wobec...
Magdalena Rycak
02.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy starostwo może zażądać przedłożenia zaświadczenia, że działka przeznaczona jest pod zabudowę...
Jakub Mazurkiewicz
02.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 1 lipca 2010 r....
02.07.2010
Samorzad.pap.pl, 2 lipca 2010 r.
02.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski