Gazeta Prawna, 27 września 2010 r.
27.09.2010
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r., K 9/05.
27.09.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 27 września 2010 r.
27.09.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 27 września 2010 r.
27.09.2010
Rada gminy nie może w formie uchwały zwolnić z podatku od środkw transportowych samochodw...
Anna Dudrewicz
27.09.2010
Samorząd terytorialny
W uzasadnieniu do wyroku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wojewdzki sąd administracyjny...
Bartosz Starczewski
26.09.2010
Samorząd terytorialny
Minister Sportu i Turystyki w nowym rozporządzeniu określił wysokość wynagrodzenia członkw zespołw...
Patryk Ciurak
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Kolejny konkurs Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl dobiegł końca. Zobacz kto został...
24.09.2010
Samorząd terytorialny
W dniu 22 września 2010 r., z inicjatywy Prezesa UKE, odbyło się spotkanie gmin objętych...
Wojciech Kowalski
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Czy w świetle obowiązujących przepisw organ prowadzący w postaci powiatu może, niezależnie od...
Bożena Barczewska
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Zaburzenie ładu architektonicznego może nastąpić nie tylko na skutek wzniesienia budynku znaczenie...
Bartosz Starczewski
24.09.2010
Samorząd terytorialny
W postępowaniu cywilnym niedopuszczalna jest kontrola prawidłowości zastosowania prawa materialnego...
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 24 września 2010 r.
24.09.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 września 2010 r.
24.09.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 22 września 2010 r.
24.09.2010
Czy zwrot bonifikaty udzielonej przez gminę w związku z wykupem mieszkania, podlega opodatkowaniu...
Paweł Łabno
24.09.2010
Samorząd terytorialny
W postępowaniu cywilnym niedopuszczalna jest kontrola prawidłowości zastosowania prawa materialnego...
Anna Dudrewicz
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 24 września 2010 r.
24.09.2010
W uzasadnieniu do wyroku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wojewdzki sąd administracyjny...
Bartosz Starczewski
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 24 września 2010 r.
24.09.2010
Chociaż organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają charakter kolegialny i podejmują...
Wojciech Federczyk
24.09.2010
Samorząd terytorialny
Rejestr Dowodw Osobistych ma zastąpić dotychczasowe ewidencje dowodw osobistych. Dostęp do niego...
Patryk Ciurak
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Właściwość miejscową gminy zobowiązanej do rozpoznania sprawy dotyczącej świadczenia z pomocy...
Anna Dudrewicz
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Jakie możliwości dyscyplinujące posiada burmistrz w stosunku do upoważnionego geodety?
Tomasz Gawroński
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Uzupełnieniu podlegać mogą wyłącznie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunkw...
Anna Stańczuk
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 23 września 2010 r.
23.09.2010
Uzupełnieniu podlegać mogą wyłącznie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunkw...
Anna Stańczuk
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Działalność władz samorządowych Gdyni na rzecz swoich mieszkańcw stanowi kolejny przykład tego, że...
Wojciech Kowalski
23.09.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych pracownikw samorządowych, urzędnika i kierowcy...
Magdalena Rycak
23.09.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski