Rzeczpospolita, 9 lutego 2010 r.
09.02.2010
Rzeczpospolita, 9 lutego 2010 r.
09.02.2010
Czy uczniom szkoły zawodowej i technikum zawodowego uczęszczającym na warsztaty szkolne w budynku...
Bożena Barszczewska
09.02.2010
Samorząd terytorialny
Minister Finansw wydał, w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie...
Bartosz Starczewski
09.02.2010
Samorząd terytorialny
Jak rozliczyć wydatki poniesione na budowę drogi przez spłkę ze 100% udziałem Gminy?
Radosław Kowalski
09.02.2010
Samorząd terytorialny
Artykuł pochodzi z miesięcznika Samorząd Terytorialny nr 1-2/2010.
Krzysztof Teszner
09.02.2010
Samorząd terytorialny
Do starosty wpłynął wniosek wjta o wydanie zgody na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadw...
Alicja Brzezińska
08.02.2010
Samorząd terytorialny
Artykuł pochodzi z miesięcznika Finanse Komunalne nr 1-2/2010.
Andrzej Borodo
08.02.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 8 lutego 2010 r.
08.02.2010
Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny.
08.02.2010
Samorząd terytorialny
Czy ustawienie oznakowania nazw ulic na terenie miasta wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub...
Jakub Mazurkiewicz
08.02.2010
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
05.02.2010
Samorząd terytorialny
Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do...
Magdalena Stojek-Siwińska
05.02.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 5 luty 2010 r.
05.02.2010
Przygotowując projekt uchwały zawierającej zmiany przepisw zawartych w innej uchwale (uchwałach),...
Ireneusz Krześnicki
05.02.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 5 lutego 2010 r.
05.02.2010
Rzeczpospolita, 5 lutego 2010 r.
05.02.2010
Gazeta Prawna, 5 lutego 2010 r.
05.02.2010
Czy radcy prawnemu zatrudnionemu w jednostce samorządowej przysługuje nagroda jubileuszowa?
Michał Culepa
05.02.2010
Samorząd terytorialny
Przygotowując projekt uchwały zawierającej zmiany przepisw zawartych w innej uchwale (uchwałach),...
Ireneusz Krześnicki
04.02.2010
Samorząd terytorialny

Miliony dla poszkodowanych gmin

Samorząd terytorialny
165 milionw złotych to łączna kwota, ktra zostanie przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...
Karol Kozłowski
04.02.2010
Samorząd terytorialny
Czy decyzja o lokalizacji celu publicznego podlega możliwości przeniesienia na inny podmiot?
Jakub Mazurkiewicz
04.02.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 4 lutego 2010 r.
04.02.2010
Gazeta Prawna, 4 lutego 2010 r.
04.02.2010
Od jakiego okresu władze samorządowe mogą kontrolować wydatkowanie dotacji z budżetu państwa...
Agata Piszko
04.02.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 4 lutego 2010 r.
04.02.2010
W Dzienniku Ustaw nr 17 pod pozycją 95 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie...
03.02.2010
Samorząd terytorialny