Opłata za wycinkę drzew

Samorząd terytorialny
Jak w praktyce wygląda wniesienie opłaty za wycinkę drzew, jeżeli opłaty te musi ponieść gmina?
Alicja Brzezińska
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna z dnia 24 czerwca 2010 r....
24.06.2010
Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r....
24.06.2010
Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r.
24.06.2010
Praktyka organw administracji powinna być jednolita w odniesieniu do wszystkich prac budowlanych,...
Krzysztof Gruszecki
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Wyborcza, 24 czerwca 2010 r.
24.06.2010
Gazeta Prawna, 23 czerwca 2010 r.
23.06.2010
Jak zaklasyfikować dochd gminy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na...
Dorota Skrzypska
23.06.2010
Samorząd terytorialny
wp.pl, stan z dnia 23 czerwca 2010 r
23.06.2010
Konieczność ponownego określenia kategorii osb zobowiązanych do spełniania wojskowego obowiązku...
Wojciech Kowalski
23.06.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy postąpić, jeżeli wydane pierwotnie postanowienie opiniujące pozytywnie projekt podziału...
Adam Kuźnicki
23.06.2010
Samorząd terytorialny
W dobie kryzysu organy administracji podejmują działania mające na celu podwyższenie wpływw do...
Krzysztof Gruszecki
23.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
22.06.2010
Samorząd terytorialny
Poprawa warunkw funkcjonowania przedsiębiorcw świadczących usługi turystyczne, wzrost zaufania...
Wojciech Kowalski
22.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 czerwca 2010 r....
22.06.2010
Gazeta Prawna,22 czerwca 2010 r.
22.06.2010
Czy dowd opłacenia podatku od nieruchomości jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym tytuł...
Alicja Brzezińska
22.06.2010
Samorząd terytorialny
Realizacja inwestycji publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) wciąż stanowi nowość w...
Henryk Gawroński
22.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 22 czerwca 2010 r....
22.06.2010
Gazeta Wyborcza, 21 czerwca 2010 r.
22.06.2010
Czy jednostka samorządu terytorialnego (powiat) może wyodrębnić w budżecie kwoty na wyjazdy i...
Agata Piszko
21.06.2010
Samorząd terytorialny
Samorzad.pap.pl, 19 czerwca 2010 r.
21.06.2010
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej podyktowane zostały...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
21.06.2010
Samorząd terytorialny
Parkiet, 21 czerwca 2010 r.
21.06.2010
Rzeczpospolita,21 czerwca 2010 r....
21.06.2010
Wsplnota, 24/ 2010 r....
21.06.2010
Podjęcie działań nakierowanych na dostęp szerokopasmowy do internetu oraz likwidację wykluczenia...
Wojciech Kowalski
21.06.2010
Samorząd terytorialny