Gazeta Prawna, 22 października 2010 r.
22.10.2010
Gazeta Prawna, 22 października 2010 r.
22.10.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia22 października 2010 r.
22.10.2010
Gazeta Prawna, 22 października 2010 r.
22.10.2010
Czy wprowadzenie definicji powoduje zmianę dotychczasowej linii orzecznictwa?
Tomasz Gawroński
22.10.2010
Samorząd terytorialny
Świadczenia alimentacyjne są świadczeniami okresowymi przyznawanymi i płatnymi najczęściej...
Anna Dudrewicz
22.10.2010
Samorząd terytorialny
Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono komunikat dotyczący...
Patryk Ciurak
22.10.2010
Samorząd terytorialny
GUS poprzez dostarczanie informacji na potrzeby: diagnozowania warunkw i poziomu rozwoju lokalnego...
Wojciech Kowalski
22.10.2010
Samorząd terytorialny
Obrady rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Prawo dostępu do informacji...
Anna Dudrewicz
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 października 2010 r.
21.10.2010
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że systemy dopłat do ulgowych przejazdw autobusowych w trzech...
Wojciech Kowalski
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Jakie czynności może podjąć starosta w przypadku nasadzeń kilkudziesięciu drzew na melioracji...
Alicja Brzezińska
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Miesięcznik Samorząd Terytorialny ogłasza kolejny Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz...
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Likwidację nielegalnych składowisk odpadw oraz wiele innych zmian zakłada projekt ustawy o zmianie...
Wojciech Kowalski
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Wskazania dotyczące PKB i inflacji do uwzględnienia przy tworzeniu wieloletnich prognoz finansowych...
Patryk Ciurak
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,21 pażdziernika 2010 r.
21.10.2010
Czy należy rozwiązać umowę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym,...
Michał Culepa
21.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,21 października 2010 r.
21.10.2010
Z jakich elementw powinno składać się oświadczenie lustracyjne składane przez kandydatw na radnych...
Patryk Ciurak
20.10.2010
Samorząd terytorialny

Sami swoi na posadach

Samorząd terytorialny
Samorządy nagminnie łamią prawo przy obsadzaniu stanowisk urzędniczych. NIK w ramach...
Patryk Ciurak
20.10.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy sklasyfikować w budżecie gminy otrzymane wsparcie finansowe z funduszu dopłat?
Dorota Skrzypska
20.10.2010
Samorząd terytorialny
Czynność podejmowana przez radę polegająca na zmianie uchwały budżetowej w zakresie rezerw ma...
Anna Dudrewicz
20.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,20 października 2010 r.
20.10.2010
Wjt nie ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora i chce obecnemu dyrektorowi, ktry ma powierzone...
Krzysztof Gawroński
20.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 20 października 2010 r.
20.10.2010
Gazeta Prawna, 20 października 2010 r.
20.10.2010
Właściciel nieruchomości o powierzchni 6800 m2 chce wydzielić dwie działki o powierzchni 3000 i...
Anna Kamińska
19.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 19 października 2010 r.
19.10.2010
Dopuszczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji sieci infrastruktury...
Anna Dudrewicz
19.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 19 października 2010 r.
19.10.2010