Spośród wniesionych do Prezesa KIO odwołań 135 (8,3 proc.) spraw jest w toku. UZP podał, że w sprawach 1489 rozpoznanych odwołań (91,7 proc.) Izba wydała następujące rozstrzygnięcia:

- 151 odwołań zostało zwróconych z uwagi na braki formalne (10,1 proc.)

- 80 odwołań zostało zwróconych z powodu braku uiszczenia wpisu (5,4 proc.)

- 231 odwołań zostało umorzonych z uwagi na uwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu przez zamawiającego (15,5 proc.)

- 145 odwołań zostało umorzonych w wyniku cofnięcia odwołania (9,7 proc.)

- 122 odwołania zostały odrzucone (8,2 proc.)

- 415 odwołań zostało oddalonych (27,9 proc.)

- 345 odwołań zostało uwzględnionych (23,2 proc.).

Średni czas oczekiwania na wyznaczenie terminu posiedzenia od momentu wpływu odwołania wyniósł 15 dni, a w październiku 7 dni. Średni czas oczekiwania na orzeczenie, tj. od momentu wpływu odwołania do daty wydania orzeczenia wyniósł 19 dni, z tym że w październiku czas ten wyniósł 12 dni.


Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2010 r.