Pomimo zeszłorocznego niepowodzenia programu Owoce w szkole, w roku szkolnym 2010/2011 rusza jego...
Patryk Ciurak
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Gazeta Prawna, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Rzeczpospolita, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Na mapie samorządu terytorialnego wprowadzono drobne zmiany. Nie wszystkie zgłoszone wnioski...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Czy strażnicy Straży Miejskiej podlegają ocenie okresowej?
Michał Culepa
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Jakie działania ma podjąć PINB, jeżeli burmistrz miasta zgłosił, że wykonawca demontując samowolnie...
Bogna Czajka-Marchlewicz
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Skoro przepisy u.s.p. tworzą konstrukcję nadzoru opartą na kontroli legalności działalności rady...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
1. Rada powiatu nie ma kompetencji do szerszego, niż wynikający z u.s.p., określenia uprawnień...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kalendarz roku szkolnego 2010/2011. Wiadomo już, kiedy...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
1. Do złożenia skargi, zgodnie z art. 98 ust. 3 zdanie pierwsze u.s.g., uprawniona jest gmina lub...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Skoro przepisy ustawy o samorządzie gminnym tworzą konstrukcję nadzoru opartą o kontrolę legalności...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Ustawy samorządowe wiele kwestii proceduralnych, związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad...
Ireneusz Krześnicki
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Minister Gospodarki opublikował wykaz gmin, ktrym przysługuje część rekompensująca subwencji oglnej...
Patryk Ciurak
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Aby rada gminy mogła wystąpić ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, wcześniej musi...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Tylko rada powiatu (a nie zarząd powiatu) może, jako podmiot będący adresatem zarządzenia...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
1. Przepis art. 98 ust. 3 u.s.g. jest przepisem szczeglnym w stosunku do art. 50 p.p.s.a. 2....
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Sejmik jest tylko organem samorządu wojewdztwa. W postępowaniu przed sądem administracyjnym organem...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia...
Michał Malinowski
27.07.2010
Samorząd terytorialny

Karta wędkarska dla cudzoziemca

Samorząd terytorialny
Czy starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi - rezydentowi, posiadającemu prawo do stałego...
Alicja Brzezińska
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego o odwołaniu wjta odwołany wjt jest...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Skarga rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być odrzucona z tego powodu, że stosowna...
27.07.2010
Samorząd terytorialny