Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 9 lutego 2011 r.
09.02.2011
Nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz wprowadzenie trybu odwoławczego od decyzji o...
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 9 lutego 2011 r.
09.02.2011
Czy rozporządzenie Rady Ministrw z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania...
Krzysztof Lisowski
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Cztery rodzaje kontroli przewiduje przygotowywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...
Wojciech Kowalski
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 9 lutego 2011 r.
09.02.2011
Zapraszamy do odwiedzania naszych profili.
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Podejmując uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy starosta może wydać pozwolenie na zbieranie odpadw o kodzie 02 03 05 - osady z zakładowych...
Anna Nieć
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,9 lutego 2011 r.
09.02.2011
Nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz wprowadzenie trybu odwoławczego od decyzji o...
Patryk Ciurak
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Na podstawie art. 45 2 k.p. sąd może nie uwzględnić zgłoszonego przez pracownika roszczenia o...
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Podejmując uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...
Anna Dudrewicz
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,9 lutego 2011 r.
09.02.2011
Na pytanie, czy wjt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta mogą po wygranych wyborach swobodnie...
Ireneusz Krześnicki
09.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 9 lutego 2011 r.
09.02.2011
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,8 lutego 2011 r.
08.02.2011
Wobec kogo prowadzić postępowanie w zakresie samowolnej zmiany sposobu użytkowania: wobec...
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy wysokość wynagrodzenia wjta, burmistrza i prezydenta miasta nadal jest ustawowo limitowana, czy...
Radosław Skwarło
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 8 lutego 2011 r.
08.02.2011
To organ administracji publicznej jako podmiot kierujący postępowaniem, a nie strona postępowania,...
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego...
Wojciech Kowalski
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,8 lutego 2011 r.
08.02.2011
Usprawnienie monitorowania wydatkw na wynagrodzenia nauczycieli ze środkw publicznych oraz lepsze...
Wojciech Kowalski
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy można zatrudnić na stanowisko urzędnicze stażystę bez przeprowadzenia naboru?
Michał Culepa
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 8 lutego 2011 r.
08.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny
Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych...
Patryk Ciurak
08.02.2011
Samorząd terytorialny
To organ administracji publicznej jako podmiot kierujący postępowaniem, a nie strona postępowania,...
Anna Dudrewicz
08.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,8 lutego 2011 r.
08.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski