Instytucja Pośrednicząca II stopnia MSWiA ogłosiła oczekiwany konkurs na nabr wnioskw o...
Justyna Bukowska
02.12.2010
Samorząd terytorialny
W dniu 29 listopada 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dodatkowe wyjaśnienia dotyczące...
Patryk Ciurak
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 1 grudnia 2010 r.
01.12.2010

Wyrok demolka (cz. 2)

Samorząd terytorialny
Autor omawia orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamującego dotychczasową linię...
Ireneusz Krześnicki
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 1 grudnia 2010 r.
01.12.2010
Gazeta Prawna,1grudnia 2010 r.
01.12.2010
Wiele osb chętnych do pełnienia funkcji rachmistrza spisowego upatruje w tym szansy na spory...
Karol Kozłowski
01.12.2010
Samorząd terytorialny
W zebraniu wzięli udział właściciele posiadający łącznie 80% udziałw w częściach wsplnych...
Szymon Jackowski
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy...
Wojciech Kowalski
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Osoba samotnie wychowująca dziecko to taka, ktra wychowuje swoje dziecko bez drugiego z rodzicw...
Anna Dudrewicz
01.12.2010
Samorząd terytorialny

Media publiczne monitorowane

Samorząd terytorialny
Fundacja Batorego prowadzi akcję mającą na celu monitoring programw informacyjnych telewizji...
Patryk Ciurak
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy gmina ma prawo obciążać kosztami uczęszczania dzieci do prowadzonego prze nią przedszkola inną...
Andrzej J. Kozłowski
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Wiek XXI stanowi wyzwanie dla samorządw w zakresie zarządzania oświatą. Edukacja zobligowana jest...
Izabela Seredocha
01.12.2010
Samorząd terytorialny
Rada gminy jest organem właściwym do określenia szczegłowych warunkw odpłatności za usługi...
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 listopada 2010 r.
30.11.2010
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zbiorcze wyniki wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast....
Patryk Ciurak
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Czy należy rozwiązać umowę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym,...
Michał Culepa
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Odrębny problem, ktry w praktyce może powodować wiele nieporozumień pomiędzy właścicielami lokali...
Cezary Chabel
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Rada gminy jest organem właściwym do określenia szczegłowych warunkw odpłatności za usługi...
Anna Dudrewicz
30.11.2010
Samorząd terytorialny

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny
W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą...
Ireneusz Krześnicki
30.11.2010
Samorząd terytorialny
W trakcie 79. posiedzenia Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych...
Wojciech Kowalski
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 listopada 2010 r.
30.11.2010
Czy należy zwrcić opłatę skarbową uiszczoną w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie pozwolenia...
Adam Bartosiewicz
30.11.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,30 listopada 2010 r.
30.11.2010
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu...
Anna Stańczuk
29.11.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 29 listopada 2010 r.
29.11.2010
Czy gmina, przyznając dofinansowanie kosztw kształcenia młodocianych pracownikw, kieruje się...
Agata Piszko
29.11.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 listopada 2010 r.
29.11.2010
Gazeta Prawna, 29 listopada 2010 r.
29.11.2010
W chwili wyodrębniania pierwszego lokalu w budynku stanowiącym własność gminy od jej decyzji...
Cezary Chabel
29.11.2010
Samorząd terytorialny