Gazeta Prawna, 22 lutego 2011 r.
22.02.2011
Gazeta Prawna, 22 lutego 2011 r.
22.02.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 lutego 2011 r.
21.02.2011
Gazeta Prawna, 21 lutego 2011 r.
21.02.2011
Jak należy przeprowadzić księgowania przekazania i rozliczenia dotacji dla Fundacji w księgach...
Iwona Kusio-Salak
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,21 lutego 2011 r.
21.02.2011

Strażnicy gminni mogą więcej

Samorząd terytorialny
Zwiększono katalog wykroczeń, w ktrych straż gminna (miejska) może nałożyć grzywnę w drodze mandatu...
Patryk Ciurak
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Usunięcie drzew obumarłych jak i zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących...
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 lutego 2011 r.
21.02.2011
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 sierpnia 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o...
Wojciech Kowalski
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. W doktrynie i większości...
Anna Stańczuk
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Aby usunąć drzewa zagrażające urządzeniom przesyłowym nie będzie już potrzebna zgoda właściciela...
Patryk Ciurak
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy dla obsługi księgowo - finansowej szkoły konieczne jest utworzenie stanowiska głwnego...
Agnieszka Kosiarz
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Nabycie gruntu przyległego do budynku, ktry jest posadowiony na działce nie będącej działką...
Cezary Chabel
21.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 lutego 2011 r.
21.02.2011
Usunięcie drzew obumarłych jak i zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących...
Anna Dudrewicz
20.02.2011
Samorząd terytorialny
19.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 lutego 2011 r.
18.02.2011
Czy odmowę przedstawić na piśmie, czy też wymagana jest inna forma, np.: postanowienie lub decyzja?
Tomasz Gawroński
18.02.2011
Samorząd terytorialny

Prawo wodne po zmianach

Samorząd terytorialny
Nowe zasady legalizowania budowy urządzeń wodnych oraz zmiany w planowaniu przestrzennym w j.s.t....
Patryk Ciurak
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy z prowadzeniem rekultywacji wiąże się konieczność posiadania tytułu prawnego do gruntu?
Alicja Brzezińska
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 lutego 2011 r.
18.02.2011
Niebawem w sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, podczas ktrych wybrane zostaną na kolejną...
Wiesław Śniecikowski
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Powołanie w podstawie prawnej uchwały niewłaściwego przepisu prawnego nie stanowi istotnego...
Anna Dudrewicz
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Świadczenie bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez...
Wojciech Kowalski
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie nowych trybw prywatyzacji, jak rwnież rozszerzenie możliwości stosowania aukcji...
Wojciech Kowalski
18.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 lutego 2011 r.
18.02.2011
Rzeczpospolita, 18 lutego 2011 r.
18.02.2011
MSWiA przygotowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu jednostek, ktrym w 2010 r. przyznano...
Wojciech Kowalski
17.02.2011
Samorząd terytorialny