Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazano, iż w przypadku udzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach, tj. w jednym pliku dla rolnictwa, w drugim pliku dla rybołówstwa.

Podobnie, w przypadku nieudzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach.

W celu usprawnienia pracy RIO proponuje jednolite nazewnictwo dla przesyłanych plików:
sprawozdanie roczne dla rolnictwa - agri_2010_wer00_UG_nazwa gminy
informacja roczna dla rybołówstwa – fish_2010_wer00_SP_nazwa powiatu 

Na podstawie www.rio.opole.pl/