Jarosław Masłowski

Artykuły autora

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy

Prawo pracy HR

Pracownikowi przysługuje 20 albo 26 dni corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlopu nie można się zrzec i co do zasady powinien on zostać wykorzystany w naturze. Wymiar wypoczynku zależy od stażu pracy, do którego wlicza się też okresy nauki oraz okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

23.12.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    31