Mniej pieniędzy z turystyki

Samorząd terytorialny
Minister Sportu i Turystyki ustalił nowe wysokości opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu...
Patryk Ciurak
14.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 14 stycznia 2011 r.
14.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 14 stycznia 2011 r.
14.01.2011
Czy kierowca zatrudniony w administracji samorządowej podlega ustawie o pracownikach samorządowych?
Michał Culepa
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 13 stycznia 2011 r.
13.01.2011
W zakresie pojęcia sąd o jakim mowa w art. 97 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnegomożna...
Anna Dudrewicz
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 13 stycznia 2011 r.
13.01.2011
Czy w przypadku zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, należy zmienić...
Alicja Brzezińska
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Usprawnienie postępowania administracyjnego przez eliminację istniejących ograniczeń, stworzenie...
Wojciech Kowalski
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 13 stycznia 2011 r.
13.01.2011
Jaką formę powinien mieć akt powołania bądź odwołania zastępcy wjta? Czy powinien on pełnić swoją...
Ireneusz Krześnicki
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 13 stycznia 2011 r.
13.01.2011

Wielki Projekt "Maluch"

Samorząd terytorialny
Zwiększenie ilości żłobków oraz poprawa standardu już istniejących, a wszystko to przy pomocy...
Patryk Ciurak
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem...
13.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Rzeczpospolita, 12 stycznia 2011 r....
12.01.2011
Nałożenie na organy gminy i jednostki organizacyjne gminy obowiązku występowania do rady osiedla o...
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Objęcie kognicją sądw administracyjnych rwnież przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy...
Wojciech Kowalski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy wagę P1 subwencji oświatowej można zaliczyć dla uczniw szkł ponadgimnazjalnych, jako uczniw...
Agata Piszko
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Wszystkie wojewdztwa otrzymają dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości od 9 do 50...
Michał Malinowski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
W praktyce stosowania prawa przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi...
Przemysław Krzykowski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy...
Wojciech Kowalski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Na jaki okres należy umieścić kartę informacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej?
Bogna Czajka-Marchlewicz
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Nałożenie na organy gminy i jednostki organizacyjne gminy obowiązku występowania do rady osiedla o...
Anna Dudrewicz
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań należy uwzględnić w podstawie nagrody...
Michał Culepa
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Fakt, że wjt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego...
Anna Dudrewicz
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011