Przyjęcie jednolitej formy prowadzenia ewidencji jest niezbędne ze względu na konieczność stworzenia w przyszłości ogólnokrajowe ewidencji - bazy danych o kąpieliskach.

Rozporządzenie zawiera również określenie minimalnego zakresu informacji, jaką musi udostępnić osobom kąpiącym się organizator kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Zgodnie z rozporządzeniem , w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska umieszczana będzie tablica informacyjna, z której wyczytać będzie można informacje dotyczące m.in. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, ogólnego opisu wody w kąpielisku, sporządzonego w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawionego w języku nietechnicznym.

Z kolei w wypadku miejsc wykorzystywanych do kąpieli, z podobnej do ww. tablicy informacyjnej będzie można dowiedzieć się m.in. o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527)