W praktyce stosowania prawa przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi...
Przemysław Krzykowski
24.01.2011
Samorząd terytorialny
Inwestor zwrcił się o wydanie wypisu i wyrysu z 5 planw zagospodarowania przestrzennego.
Adam Bartosiewicz
24.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 24 stycznia 2011 r.
24.01.2011

Jest instrukcja kancelaryjna

Samorząd terytorialny
Od czwartku obowiązuje nowa i długo wyczekiwana przez urzędników instrukcja kancelaryjna. Stosowne...
Patryk Ciurak
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Rzeczpospolita, 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Gazeta Prawna, 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Czy pracodawca może zatrudniać pracownikw ośrodka sportu i rekreacji w dni ustawowo wolne od pracy?
Magdalena Rycak
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Przeprowadzenie spisu powszechnego w formie elektronicznej to dobry pomysł, jednak już jego...
Patryk Ciurak
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 stycznia 2011 r.
21.01.2011
Stosownie do przepisw art. 47 49 ustawy o ewidencji ludności wyrżnić można trzy tryby udostępniania...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Zgoda na zmianę decyzji w trybie art. 155Kodeksu postępowania administracyjnegomusi być wyrażona...
Anna Dudrewicz
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Sposb zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz o sposb doręczenia decyzji w postępowaniu...
Lucyna Osuch - Chacińska
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Art. 6a Prawa zamwień publicznych przewiduje korzystną dla zamawiającego konstrukcję w przypadku...
Anna Stańczuk
21.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 20 stycznia 2011 r....
20.01.2011
Gazeta Prawna,20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy do przedstawienia przez organ wykonawczy organowi stanowiącemu jednostki samorządu...
Krzysztof Lodziński
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Regulowanie w uchwale rady gminy kwestii dotyczących jakiejkolwiek relacji między jednostką...
Anna Dudrewicz
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Materią statutową jest określanie procedur nadawania wyrżnień osobom zasłużonym gminy.
20.01.2011
Samorząd terytorialny

Aktywność sportowa i ekologia

Samorząd terytorialny
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, placwki oświatowo-dydaktyczne o profilu sportowym oraz kluby i...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ma charakter związany, to znaczy że wszystkie...
Wojciech Federczyk
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej mogą starać się o udział w...
Patryk Ciurak
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez samorządową osobę prawną (100% kapitału...
Izabela Klisowska
20.01.2011
Samorząd terytorialny

NIK raportuje

Samorząd terytorialny
Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli o stanie drg w największych polskich miastach oraz o ogrdkach...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011