Polska Agencja Prasowa, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Czy zakład budżetowy do końca roku bieżącego musi zmienić nazwę na samorządowy zakład budżetowy?
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Fakt, że wjt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego...
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie ustalenia liczby zastępcw wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Fakt, że wjt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego...
Anna Dudrewicz
11.01.2011
Samorząd terytorialny

Nowe wzory świadectw szkolnych

Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe wzory świadectw szkolnych w wersjach...
Patryk Ciurak
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Status zastępcy wjta (burmistrza, prezydenta miasta) [wjta] jako pracownika samorządowego...
Ireneusz Krześnicki
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie odwołania zastępcy wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie powołania zastępcy wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki oddanej przez gminę w...
Alicja Brzezińska
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona przez Sejm w dniu 3 grudnia 2010 r. i skierowana do Senatu ustawa Kodeks wyborczy...
Ireneusz Krześnicki
10.01.2011
Samorząd terytorialny
W myśl art. 33 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym do wjta, co do zasady, należą zadania związane...
Anna Dudrewicz
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 10 stycznia 2011 r.
10.01.2011
Jestem dyrektorem szkoły podstawowej, kandyduję na radnego do gminy. Kiedy po otrzymaniu mandatu,...
Agata Piszko
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Polacy są zadowoleni z jakości pracy urzędw administracji samorządowej wynika z badań. Jakość ma...
Izabela Seredocha
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 10 stycznia 2011 r.
10.01.2011
Do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce...
Wojciech Kowalski
10.01.2011
Samorząd terytorialny

Nadchodzą kontrole

Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzenie blisko 300 kontroli. Większość z nich dotyczyć...
Patryk Ciurak
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 10 stycznia 2010 r.
10.01.2011

Nagrody dla liderów

Samorząd terytorialny
Nawet do 8500 zł mogą otrzymać zwycięzcy konkursu EUROLIDER 2011 organizowanego przez Ministerstwo...
Patryk Ciurak
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Rezygnację z indywidualnych kart osobowych mieszkańca (tzw. KOM) oraz kartoteki...
Wojciech Kowalski
07.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 7 stycznia 2010 r....
07.01.2011
Przekazywanie danych, pomiędzy organami gmin, wojewodami oraz ministrem właściwym do spraw...
Wojciech Kowalski
07.01.2011
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl,7 stycznia2011 r.
07.01.2011
Rzeczpospolita, 7 stycznia 2011 r.
07.01.2011
Przepis art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsplnot gruntowych (Dz....
Anna Dudrewicz
07.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,7 stycznia 2011 r.
07.01.2011