Co oznacza sprawdzenie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych...
Magdalena Sender
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Przychody uzyskane przez gminę z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych za...
Magdalena Grotkiewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Resort środowiska utrzymuje, że rewolucja śmieciowa nie tylko usprawni system odbierania odpadów,...
Karol Kozłowski
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Dwie innowacyjne firmy z branż motoryzacyjnej i automatyki przemysłowej ulokowały swoje siedziby w...
Błoński Marek
18.12.2012
W przyszłym roku rozpocznie się budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). We wtorek wojewoda...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
90,3 mln zł deficytu zakłada przyjęty w poniedziałek przez radych Białegostoku budżet miasta na...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Poniedziałkowa sesja budżetowa Sejmiku Woj. Śląskiego została przerwana do czwartku. To efekt...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
W styczniu przyszłego roku na tory aglomeracji katowickiej wyjadą pierwsze tramwaje typu 105 N po...
PAP
18.12.2012
Wydanie jednej decyzji mocą której organ stwierdza, że dane świadczenia są nienależnie pobrane i...
Anna Dudrewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
O 48 kamer, które będą pracowały z wykorzystaniem cyfrowej transmisji danych, wzbogaci się w 2013...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Dochody województwa małopolskiego na poziomie 1,098 mld zł oraz wydatki wynoszące 1,201 mld zł...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
297,9 milionów złotych deficytu wraz ze spłatą dawnych obligacji zakłada przyjęty w poniedziałek...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Gmina może finansować koszty oświetlenia ulic i dróg w sołectwach z funduszu sołeckiego wynika z...
Magdalena Grotkiewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Przyjęty przez Radę Miasta w poniedziałek budżet Gdańska na 2013 rok przewiduje, pierwszy raz od...
PAP
18.12.2012
Finanse samorządów
Projekt studia architektonicznego Wojciecha Gęsiaka z Radomia wygrał konkurs na koncepcję hali...
PAP
18.12.2012
Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność...
Anna Dudrewicz
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Radni sejmiku woj. mazowieckiego zdecydowali w poniedziałek o przekształceniu w spółki m.in. dwóch...
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Po konsultacji z mieszkańcami samorząd Gliwic zamierza zbudować halę widowiskowo-sportową Podium....
PAP
18.12.2012
Samorząd terytorialny
Samorząd Tychów opracował program, mający wspomóc znalezienie nowego zatrudnienia przez zwalnianych...
PAP
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za częściowo nieważne uchwały radnych Knurowa i...
PAP
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Województwo śląskie ponownie uzyskało tytuł najbardziej atrakcyjnego inwestycyjnie regionu w...
Karol Kozłowski
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Radni sejmiku woj. mazowieckiego mają w poniedziałek zdecydować ws. przekształcenia w spółki dwóch...
PAP
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Analizując orzecznictwo sądowoadministracyjne z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego...
LEX
17.12.2012
Samorząd terytorialny
NFOŚiGW informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego...
Łukasz Matłacz
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Działanie wójta w ramach rozwiązania bądź zawiązania z kierownikiem jednostki stosunku pracy należy...
Anna Dudrewicz
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi 21 stycznia 2013 r. Sama kwalifikacja potrwa od 4 lutego...
Adam Bochentyn
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Władze Torunia unieważniły przetarg na dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema....
PAP
17.12.2012
Dotychczas pełniący obowiązki wójta Jacek Karmiński wygrał przeprowadzone w niedzielę,...
PAP
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Dyrektorzy szkół widzą potrzebę uelastycznienia systemu motywacyjnego nauczycieli. Uważają, iż...
Izabela Seredocha
17.12.2012
Samorząd terytorialny
Obowiązek zapłaty odsetek od odszkodowania za utracony grunt w procedurze scalenia i podziału...
Anna Dudrewicz
17.12.2012
Samorząd terytorialny