MAiC wprowadza zmiany do założeń projektu ustawy samorządowej

Trwają prace nad założeniami do projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. ustawy samorządowej. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych ministerstwo administracji i cyfryzacji postanowiło doprecyzować kwestie łączenia szkolnych i publicznych bibliotek oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, które będą mogły funkcjonować w strukturze urzędów gmin i urzędów powiatów.Doprecyzowano łączenie bibliotek

Poprzedni zapis z projektu założeń:
„Stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną” ”(III.1.2.4)

Nowy zapis:
„Stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteka publiczna będzie mogła wykonywać funkcje biblioteki szkolnej (posiadając filię w danej szkolę), biblioteka szkolna będzie mogła pełnić również rolę biblioteki publicznej. Ponadto możliwe będzie na podstawie porozumienia wykonywania wspólnie zadań przez bibliotekę publiczną i szkolną”.


Zakaz łączenia bibliotek będzie zniesiony

Każda gmina ma obowiązek prowadzić bibliotekę publiczną, jednocześnie każda szkoła musi zapewnić uczniom dostęp do książek. Od 2001 r. obowiązuje formalny zakaz łączenia obu instytucji. MAiC proponuje zniesienie tego zakazu, z zastrzeżeniem, że współpraca bibliotek nie może oznaczać likwidacji bibliotek szkolnych.


Łączenie bibliotek z korzyścią dla wszystkich

Zdaniem resortu możliwość łączenia szkolnych i publicznych bibliotek pozwoliłaby poszerzać funkcje obu typów placówek. Bibliotekom łatwiej byłoby wydłużyć czas pracy, udostępniać książki także w wakacje, poszerzać księgozbiory i całą ofertę kulturalną. Chodzi w tym wszystkim o to, by ułatwić mieszkańcom dostęp do książek, do miejsc, w których można popracować na komputerze, z dostępem do internetu, czytamy w komunikacie resortu.


Biblioteki szkolne nie mogą dziś korzystać z takich szans, jakie otrzymały biblioteki publiczne, które w wielu miejscach bardzo się zmodernizowały. Biblioteki szkolne tymczasem nie mogą ani występować o granty ani współpracować z organizacjami pozarządowymi, które dysponują funduszami rozwojowymi. A szkoda, bo w wielu miejscowościach biblioteka szkolna to jedyna biblioteka na miejscu, uzasadnia swój pomysł ministerstwo.


Nowe przepisy ułatwią współpracę między publicznymi i szkolnymi bibliotekami

Resort administracji zwraca uwagę, że celem zmian jest poprawa dostępności książek dla wszystkich mieszkańców. Biblioteka szkolna otworzy się dla dorosłych, będzie miała szanse zdobywać fundusze na rozwój po to, by świadczyć usługi całej społeczności. Choć dzieci nam ubywa, to jednocześnie przybywa ludzi w sile wieku, którzy – choćby po to, by doskonalić umiejętności potrzebne do pracy – potrzebują kontaktu z kulturą, z nowymi technologiami, uważają urzędnicy. @page_break@
 

Problemem jest podstawa zatrudnienia bibliotekarzy

Zdaniem resortowych ekspertów najwięcej kontrowersji wynika z faktu, że oba typy bibliotek działają na podstawie różnych przepisów. W bibliotekach publicznych pracują bibliotekarze-pracownicy instytucji kultury, a w bibliotekach szkolnych – nauczyciele-bibliotekarze objęci Kartą Nauczyciela. Obu grupom inaczej mierzy się czas pracy, inaczej wylicza wynagrodzenia, podkreślono w komunikacie MAiC. Resort zaznaczył, że rozumie różne funkcje obu typów bibliotek i zdaje sobie sprawę, że obie te funkcje muszą być realizowane z poszanowaniem specyfiki organizacyjnej – ale tak, by forma pracy nie utrudniała mieszkańcom dostępu do kultury i do książek.
 

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodziny będą mogły funkcjonować w strukturze urzędów gmin i urzędów powiatów

Poprzedni zapis z projektu założeń:
„Wprowadzenie możliwości wykonywania zadań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) w ramach, odpowiednio, urzędów gmin i starostw powiatowych (w tym urzędów miast na prawach powiatu)” ”(III.1.2.1)

Nowy zapis:
„Wprowadzenie możliwości funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) odpowiednio w strukturze urzędów gmin i urzędów powiatów (miast na prawach powiatu). Proponowane zapisy nie zmieniają w żaden sposób kompetencji kierowników ośrodków pomocy społecznej i kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. Nie zmieniają też zakresu zadań merytorycznych wykonywanych przez te jednostki”.


Stabilne struktury pomocy społecznej. 5 marca spotkanie w MAC

W projekcie założeń ustawy samorządowej resort zaproponował, by ośrodki i centra mogły decyzją samorządów działać w strukturze urzędów gmin i starostw powiatowych. Nazwy i funkcje byłyby te same. Kierownicy mieliby te same co obecnie kompetencje w obszarze pomocy społecznej (np. przyznawanie zasiłków).

Przynależność organizacyjna do urzędu gminy nie oznacza, że ośrodek pomocy społecznej będzie zmieniał siedzibę, wiec oddali się od klienta pomocy społecznej. Pracownicy socjalni mogą być za to odciążeni od spraw związanych z działaniem samej instytucji. Odzyskają czas na pracę z osobami potrzebującymi ich wsparcia. Istniejące standardy zadań pomocy społecznej nie są zagrożone, zapewnia MAiC.

Na 5 marca zaplanowano spotkanie przedstawicieli ministerstwa administracji i cyfryzacji z samorządowcami, przedstawicielami służb pomocy społecznej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, by wypracować najlepsze i najbardziej precyzyjne zapisy dotyczące tych zmian organizacyjnych.