Nowe zasady obliczania maksymalnego zadłużenia gmin


Obecnie maksymalny poziom zadłużenia samorządów nie może być wyższy niż 60 proc. ich dochodów. Nowe, bardziej restrykcyjne, reguły obliczania maksymalnego zadłużenia zaczną obowiązywać od 2014 r. Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały stosować tzw. indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, który będzie ustalany na podstawie ich finansów z ostatnich trzech lat.


Samorządy: nowe przepisy zahamują inwestycje

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uważa, że 2014 r. to nie jest dobry moment na wprowadzenie zmian. Samorządowiec podkreśla, że zadłużenie miast to przede wszystkim efekt dużych inwestycji, które w dużej części współfinansowane są z unijnych funduszy. Inwestowaliśmy żeby nie stracić unijnych dotacji, w międzyczasie doszło do kryzysu, a samorządy wciąż mają więcej zadań niż pieniędzy, tłumaczy prezydent Gliwic.


Nowe regulacje dot. obliczania maksymalnego zadłużenia jst. do poprawki

Jak wynika z przedstawionych przez samorządowców analiz, przyszłoroczne wejście w życie nowych reguł obliczania maksymalnego zadłużania jst. może uniemożliwić uchwalenie budżetu dla nawet 300 samorządów. Rozwiązaniem mogła by być zmiana terminu branego pod uwagę przy obliczeniu wskaźnika. Gdyby trzyletni okres badania finansów wstecz zastąpić przykładowo ośmioletnim, pojedyncze duże wydatki czy koniunktura gospodarcza, nie wpłynęłyby aż tak na wyniki miast, tłumaczą samorządowcy.


Resort finansów wyklucza zmiany

Samorządowych argumentów nie podziela resort finansów, który wyklucza zarówno wprowadzenie jakichkolwiek zmian jak i przesunięcie obowiązywania nowych zasad w czasie. Samorządy miały cztery lata na przygotowanie się na wejście w życie nowych przepisów, podsumowała Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.