Referendum w sprawie odwołania przed końcem kadencji prezydenta i Rady Miasta Elbląga odbędzie się...
Boguszewski Marcin
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Samorządy kuszone unijnymi dotacjami coraz częściej decydują się na zatrudnianie asystentów...
Mateusz Zaród
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Wszystkie regiony będą miały w latach 2014-2020 więcej pieniędzy z UE niż obecnie - zadeklarowała w...
Próchnicka Izabela
20.02.2013
Finanse samorządów
Kryterium naruszenia interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi...
Anna Dudrewicz
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Radni SLD, którzy są opozycją w Radzie Miasta Białystok, chcą, by miasto najpierw rozstrzygnęło...
Fiłończuk Robert
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Uniwersytet Opolski wraz z miastem Opole chcą stworzyć przedszkole dla 80 dzieci studentów i...
Kownacka Katarzyna
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Likwidację 70 z 273 łóżek i zwolnienie blisko stu pracowników zakłada plan restrukturyzacji...
Niedzielska Anna
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na realizację pierwszego etapu budowy portu jachtowego. Cała...
Prueffer Ewa
20.02.2013
Zarząd woj. warmińsko-mazurskiego zatwierdził we wtorek wybór wyłonionej w przetargu firmy Otwarte...
Boguszewski Marcin
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Projekt podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków o 6,5 proc., która ma obowiązywać od 1...
Żyromski Olgierd
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Pięć projektów związanych z tworzeniem miejsc w przedszkolach w regionie kujawsko-pomorskim...
Żyromski Olgierd
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Władze Krakowa uruchomiły stronę internetową, która ma pomóc straży miejskiej w walce z nielegalnym...
PAP
20.02.2013
Referendum lokalne będzie mogło być przeprowadzane w sprawach, które dotyczącą społecznych,...
Adam Bochentyn
20.02.2013
Samorząd terytorialny
Regiony mają mieć z UE na lata 2014-2020 więcej pieniędzy z UE niż dotychczas - takie są...
Próchnicka Izabela
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Na 24 kwietnia sopocki sąd wyznaczył termin posiedzenia przygotowawczego w sprawie prezydenta...
PAP
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Ponad 63 mln zł kosztować będzie rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia ul. Warszawska w...
Huk Wojciech
19.02.2013
Czy SP ZOZ prowadzony przez samorząd województwa może zostać oddany/przekazany (bądź...
Izabela Klisowska
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Mimo początkowej zgody na uwzględnienie w miejscowych przepisach planistycznych możliwości rozwoju...
Łukasz Matłacz
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Zarzut przekroczenia uprawnień usłyszał b. prezydent Wałbrzycha Piotr K.. Chodzi o nieprawidłowości...
PAP
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych...
Karol Kozłowski
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Warszawa może powtórzyć los Neapolu i utonąć w śmieciach, których produkuje 800 tys. ton rocznie,...
PAP
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Około 115 tysięczny Tarnów w woj. małopolskim chce do 2020 r. stać się miastem aktywnym,...
Grzyb Rafał
19.02.2013
Samorząd terytorialny
W dniu 15 lutego wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi, w przypadku dziecka umieszczonego w...
Adam Bochentyn
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Do 10 marca do wojewody warmińsko-mazurskiego zostanie złożony wniosek o wydanie zgody na budowę...
PAP
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 lutego weszły w życie przepisy stanowiące podstawę do prowadzenia przez starostów w...
Adam Bochentyn
19.02.2013
Samorząd terytorialny
To na podatniku spoczywa ciężar wyczerpującej prezentacji stanu faktycznego i zobowiązany jest on...
Anna Dudrewicz
19.02.2013
Samorząd terytorialny
W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz...
Łukasz Matłacz
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Modernizacja dróg oraz tworzenie nowych miejsc pracy na to przede wszystkim potrzebują unijnych...
Kopeć Zbigniew
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Południową obwodnicę Bytomia i centrum chorób zakaźnych, które mogłoby m.in. przyjmować chorych...
Gumułka Anna
19.02.2013
Samorząd terytorialny
Budowa nowego mostu przez San i zespołu basenów z zapleczem rekreacyjnym m.in. na te projekty...
Huk Wojciech
19.02.2013
Samorząd terytorialny