Jedna oferta wpłynęła w przetargu Kolei Śląskich na dostawę w formie rocznego najmu 15 lokomotyw...
Babak Mateusz
09.11.2012
Finanse samorządów
Dwa tysiące świeżych gęsich tuszek rozda w piątek mieszkańcom województwa samorząd...
Żyromski Olgierd
09.11.2012
Czy zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego należy uwzględnić w...
Magdalena Kostrzewa
09.11.2012
Samorząd terytorialny
Uchwałę w sprawie połączenia Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka i Teatru Na Woli im....
Zbieg Agata
08.11.2012
Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3...
Krzysztof Sobczak
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Organ jednostki samorządu terytorialnego może odmówić (w drodze decyzji administracyjnej) osobie...
Agata Piszko
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu Markowy Samorząd, którego celem jest promocja dobrych...
Karol Kozłowski
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację megaustawy, tj. ustawy o wspieraniu rozwoju...
Karol Kozłowski
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Byłbym ostrożny z dawaniem gminom więcej władzy, ponieważ to może doprowadzić do pewnej...
Łukasz Matłacz
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Termin do zawiadomienia rodziców uczniów wygaszanej szkoły, o zamiarze jej likwidacji, wiąże się z...
Anna Dudrewicz
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Narusza prawo dokonana przez instytucję zarządzającą ocena projektu, ograniczająca się jedynie do...
Anna Dudrewicz
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Przepisy określające terminy składania oświadczeń majątkowych są wadliwe, uważa Anna Wierzbica....
Anna Wierzbica
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Polacy rzadko uczestniczą w życiu publicznym; tylko 25 proc. w ostatnim roku poszukiwało informacji...
Pieniążek Osińska Beata
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Pierwsze pieniądze z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji przedszkolnej powinny trafić do...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Do 31 stycznia 2013 r. zakończy działalność sklep franczyzowy Carrefour Express w krakowskich...
Grzyb Rafał
08.11.2012
Samorząd terytorialny
200 listów do potencjalnych inwestorów zamierza wysłać w najbliższym czasie prezydent Chorzowa...
Babak Mateusz
08.11.2012
Samorząd terytorialny
Władze samorządowe Lublina chcą bezpłatnie uczyć pływania wszystkie 5-letnie dzieci w mieście. W...
Kopeć Zbigniew
08.11.2012
Budowa infrastruktury turystycznej, promocja zintegrowanego i elektrycznego transportu czy...
Babak Mateusz
08.11.2012
Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego zdecydowali w...
Wosion-Czoba Małgorzata
08.11.2012
Samorząd terytorialny
W środę wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wystąpiła do premiera z wnioskiem o powołanie...
PAP
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Wypracowanie optymalnych sposobów pomocy osobom dotkniętym przemocą stawia sobie za cel Regionalna...
Gumułka Anna
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Moment spowolnienia gospodarczego i braku środków finansowych, to najlepszy czas dla sektora...
Ewa Glinkowska-Neuman
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Patriotyczna, wzruszająca a jednocześnie radosna, rodzinna atmosfera i tłumy mieszkańców na...
07.11.2012
Zapewnienia lokali socjalnych oraz lokali zamiennych należy do zadań własnych gminy, które jednak...
Anna Dudrewicz
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Wszystkie świadczenia objęte podstawą programową są udzielanie bezpłatnie. Zasada ta jest...
Anna Dudrewicz
07.11.2012
Samorząd terytorialny

Czas ucieka, RIO czeka

Finanse samorządów
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o terminach złożenia projektu uchwały budżetowej na...
Patryk Ciurak
07.11.2012
Finanse samorządów
Do końca tego roku nie zostaną przez stronę rządową przedstawione żadne propozycje dotyczące zmian...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Instytucja konsultacji społecznych buduje w obywatelach poczucie, że państwo, w którym żyją, jest...
Kozłowska Marzena
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Bezpłatne szkolenia dla samorządów gmin, które organizować będą własny system zbierania odpadów,...
Maciejewski Adam
07.11.2012
Samorząd terytorialny
Ponad sto inwestycji, w tym odbudowę blisko 150 km wałów przeciwpowodziowych, realizuje w regionie...
PAP
07.11.2012