Wojewoda małopolski Jerzy Miller powiedział podczas środowego spotkania z przedstawicielami gmin, powiatów i województwa, że oni dobrze sobie radzą z wydatkowaniem rządowych środków na ten cel. Dodał, że odbudowa szkód wyrządzonych głównie przez powódź w 2010 roku przekroczyła półmetek. Wolniej idzie walka z osuwiskami, co związane jest z koniecznością przygotowania czasochłonnych analiz i dokumentacji tych zjawisk.

„W zeszłym roku rozsądnie wydaliśmy niemal wszystko, co otrzymaliśmy z rezerwy celowej budżetu państwa. Oddaliśmy 400 tys. zł, tylko dlatego, że pieniądze te wpłynęły późną jesienią i nie było już czasu na ich wykorzystanie” - zaznaczył Miller.

Jak mówił, w tym roku samorządy lokalne będą mogły wydawać rządowe środki według nowych „przyjaźniejszych” przepisów. Pozwalają one m.in., aby z dotacji pokrywać nawet 100 proc. poniesionych szkód. „Nie wszystkie samorządy stać bowiem na to, żeby dołożyć z własnych budżetów” - ocenił Miller.

Część z przekazanych prawie 188 mln zł, blisko 35,9 mln zł przeznaczona zostanie na stabilizację osuwisk oraz odbudowę dróg zniszczonych przez osuwiska. Środki z tej puli otrzyma 17 gmin, dwa powiaty oraz województwo małopolskie. Najwięcej pieniędzy wśród gmin otrzyma Gródek nad Dunajcem – łącznie ponad 4,8 mln zł na przeniesienie poza obszar osuwisk fragmentów dróg gminnych w miejscowościach Lipie i Rożnów.

Wśród powiatów najwięcej pieniędzy przyznano powiatowi bocheńskiemu – prawie 5,2 mln zł na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z usunięciem jego skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Ujazd oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Bytomsko.

Woj. małopolskie otrzymało pieniądze na zabezpieczenie osuwisk wraz z odbudową dróg wojewódzkich nr 975 w miejscowości Kurów oraz nr 993 w Gorlicach.

Do Małopolski trafi 152 mln zł na odbudowę infrastruktury komunalnej po zniszczeniach spowodowanych przez klęski żywiołowe. Pieniądze dostanie 131 gmin i 16 powiatów. Województwo małopolskie otrzyma 6,5 mln zł na odbudowę mostu w Ropicy Górnej.

Najwięcej, bo 3,4 mln zł otrzyma gmina Dobczyce na odbudowę mostu na Rabie. Gmina Borzęcin dostanie prawie 3,4 mln zł na odbudowę drogi gminnej, Łabowa – 3 mln zł na odbudowę mostu na potoku Łabowczańskim oraz Kraków - 3 mln zł na remont ul. Nowohuckiej, Stoczniowców i Widłakowej. Wśród powiatów najwięcej, bo 22 mln zł otrzyma powiat nowosądecki.

Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przypomniał, że dotacje przekazane od 2010 r. z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w woj. małopolskim przekroczyły już 1 mld zł.

„To pokazuje skalę zniszczeń, ale też z drugiej strony pokazuje, że samorządy lokalne potrafią te pieniądze sensownie i racjonalnie wydawać” - zaznaczył. 

rgr/ amac/