Każde wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń wykonywania prawa...
Anna Dudrewicz
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Zintegrowanie uprawnień instytucji pomocy społecznej i wypłacanych świadczeń, atakże odciążenie...
Kownacka Katarzyna
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Jak postąpić w sytuacji, gdy rada gminy nie uchwaliła całego pakietu uchwał śmieciowych?
Janusz Jerzy
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Pierwszy w Polsce kryty stok narciarski - u podnóża Jaworzyny Krynickiej - o długości 600 metrów...
Bafia Szymon
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Bydgoska Pesa dostarczy 10 elektrycznych pociągów do obsługi linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w...
Grzyb Rafał
21.10.2013
Samorząd terytorialny
PSL ma już projekt ustawy, który przewiduje, że każda gmina powyżej 5 tys. mieszkańców co najmniej...
Dąbrowski Radosław
21.10.2013
Finanse samorządów
Nowe rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami powiela...
Adam Bochentyn
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie ma uprawnień do uchwalania wytycznych co do lokalizacji farm wiatrowych w gminie,...
Anna Dudrewicz
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i...
Adam Bochentyn
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie Rady Ministrów ustala limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na...
Adam Bochentyn
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Nie dojdzie do złamania prawa jeżeli przedszkolne zajęcia dodatkowe będą organizowane z inicjatywy...
Ireneusz Krześnicki
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Z powodu zbyt niskiej frekwencji niedzielne referendum w Przemkowie (Dolnośląskie) w sprawie...
Doczekalski Piotr
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Zakończyło się niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka....
Budkiewicz Michał
20.10.2013
Samorząd terytorialny
W Żyrardowie (Mazowieckie) trwa w niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta tego miasta...
Budkiewicz Michał
20.10.2013
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Przemkowa (Dolnośląskie) biorą udział w niedzielę w referendum ws. odwołania burmistrza...
PAP
20.10.2013
Samorząd terytorialny
Nie można efektywnie i oszczędnie gospodarować pieniędzmi unijnymi na poziomie samorządów bez...
PAP
20.10.2013
Samorząd terytorialny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postuluje wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o...
Krzysztof Sobczak
20.10.2013
Zamówienia publiczne
Premier Serbii Ivica Daczić oświadczył w sobotę, że Serbowie w Kosowie powinni głosować w mających...
Pastor Małgorzata
19.10.2013
Na zlecenie Komisji Europejskiej powstał raport o identyfikacji i ograniczeniu korupcji w...
Anna Stańczuk
19.10.2013
Zamówienia publiczne
Utworzenie woj. lubuskiego przyniosło korzyść jego mieszkańcom - uznali uczestnicy obchodów...
Rynkiewicz Marcin
18.10.2013
1 grudnia tego roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Hrubieszowa (Lubelskie)...
Kopeć Zbigniew
18.10.2013
Samorząd terytorialny
Samorządowe władze woj. łódzkiego podpisały w piątek w Stuttgarcie list intencyjny dot. współpracy...
Durasik Marcin
18.10.2013
Czy starosta może wydać zgodę na usunięcie zagrażających płynności i bezpieczeństwu ruchu...
Janusz Jerzy
18.10.2013
Samorząd terytorialny
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został kawalerem Legii Honorowej. Najwyższe francuskie...
PAP
18.10.2013
100 tys. zł przeznaczył samorząd województwa opolskiego na nagrody, które wręczono naukowcom i...
Nowak Maciej
18.10.2013
Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców...
Adam Bochentyn
18.10.2013
Samorząd terytorialny
W dniu 8 października br. opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i...
Adam Bochentyn
18.10.2013
Samorząd terytorialny
W Monitorze Polskim opublikowano obowiązujące od 2014 r. stawki podatku od środków transportowych...
Karol Kozłowski
18.10.2013
Samorząd terytorialny
W Kleszczowie pod Bełchatowem powstaje pierwsza w Europie Środkowej bioelektrownia zasilana...
LEX
18.10.2013
Samorząd terytorialny
W sytuacji, gdy strona zaskarży jednocześnie kilka aktów, lub też uczyni przedmiotem skargi...
Anna Dudrewicz
18.10.2013
Samorząd terytorialny