Gmina ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do windykacji należności od właścicieli...
Agata Kosieradzka- Federczyk
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może kierować się cechami określającymi właściciela nieruchomości przy stanowieniu...
Patryk Ciurak
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Z powodu zbyt niskiej frekwencji niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza Gostynina...
Budkiewicz Michał
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, rozsyła do mieszkańców prośbę o wysyłanie listów do...
Stolarski Mieczysław
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Zaledwie 4 329 osób wzięło udział w niedzielnym referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa...
Durasik Marcin
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Niedzielne referendum w sprawie odwołania rady i wójta gminy Radymno k. Jarosławia (Podkarpackie)...
Kyc Alfred
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Posłowie PiS zwrócili się do Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o podjęcie interwencji ws....
Grodecki Tomasz
16.09.2013
Samorząd terytorialny
Obszaru górniczego i terenu górniczego wskazanego w koncesji nie można wiązać z faktem zajęcia...
Anna Dudrewicz
16.09.2013
Samorząd terytorialny
W Gostyninie pod Płockiem (Mazowieckie) zakończyło się niedzielne referendum w sprawie odwołania...
Budkiewicz Michał
15.09.2013
Samorząd terytorialny
Konserwatywna CSU zdobyła w niedzielę - według powyborczych sondaży - absolutną większość mandatów...
Lepiarz Jacek
15.09.2013
Nie chcemy likwidować janosikowego, chcemy je zreformować - powiedział podczas niedzielnej...
Jagielski Piotr
15.09.2013
Samorząd terytorialny
W Piotrkowie Trybunalskim odbywa się w niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta...
Krzysztof Sobczak
15.09.2013
Samorząd terytorialny
Samochód turystyczny z symbolem Małopolski czerwonym koralem - po raz drugi wyruszył w trasę po...
Grzyb Rafał
14.09.2013
Znamy już maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 r. Jak wynika z opublikowanego 9...
Jolanta Mazur
14.09.2013
Samorząd terytorialny
Warszawska Wspólnota Samorządowa, która zainicjowała akcję referendalną ws. odwołania prezydent...
PAP
14.09.2013
Samorząd terytorialny
Sejm przyjął w piątkowym głosowaniu zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, które tworzą podstawy...
PAP
14.09.2013
Samorząd terytorialny
Przepisy o janosikowym w obecnej wersji są nie do utrzymania i odejście od nich jest absolutnie...
Musiał Marcin
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) planują, że w 2013 roku osiągną łączny deficyt w wysokości...
PAP
13.09.2013
Finanse samorządów
Warunkiem udzielenia pożyczki z budżetu województwu mazowieckiemu jest przedstawienie przez...
Musiał Marcin
13.09.2013
Finanse samorządów
Objęcie kształceniem specjalnym w danej formie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)...
Piotr Gąsiorek
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 7 września br. wójt (burmistrz, prezydent...
Adam Bochentyn
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 6 września br., wskazują gminy, na terenie których...
Adam Bochentyn
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi ekspresowe czy obwodnice nie będą otrzymywać jak...
Kalińska Agata
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Po tym, jak Sejm przyjął poprawkę, która zwiększa o 220 mln zł kwotę możliwej pożyczki z budżetu...
PAP
13.09.2013
Samorząd terytorialny
W niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie) odbędzie się referendum w sprawie odwołania ze...
Durasik Marcin
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Czy dotacją celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego objęte zostaną...
Agata Piszko
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Czy na gruncie przepisów starego. pr. bud. istniał przepis analogiczny do przepisu art. 38 pr....
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Mandat radnego powiatowego wybranego na kadencję 2010 - 2014 i jednocześnie pełniącego funkcję...
Anna Dudrewicz
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Niejednokrotnie uzasadnione jest przyjęcie rozwiązania jakby spółka komunalna nie była odrębnym...
Rafał Szczepaniak
13.09.2013
Samorząd terytorialny
Sejm skierował w czwartek do komisji sprawiedliwości i praw człowieka prezydencki projekt zmiany...
Delert Elżbieta
13.09.2013
Samorząd terytorialny