Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda wycofania przez rząd nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym, a także odstąpienia od rozwiązań ingerujących w status prawny zawodu nauczyciela zawartym w nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela.


Sławomir Broniarz, prezes ZNP, podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił, że rząd ma na to czas do 15 listopada br. i podkreślił, że niespełnienie powyższych żądań spowoduje podjęcie radykalnych działań ZNP, do wejścia w spór zbiorowy z rządem włącznie.

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod hasłem „Dość tego” w okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku ogniwa ZNP wywieszą na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe oraz transparenty i hasła, a także przeprowadzą akcję informującą opinię publiczną o przyczynach i celach protestu. Właściwe struktury Związku (okręgi, oddziały) zorganizują ponadto na swoim terenie spotkania z parlamentarzystami i radnymi odpowiedniego szczebla.

23 listopada 2013 roku zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela”.