Tytuły i nagrody o łącznej wartości 100 tys. zł zostały wręczone w środę w Gdańsku. W 20. edycji konkursu „Piękna Wieś” rozegranego w kategoriach: „Wieś” oraz „Zagroda” zgłoszono 116 wsi oraz 383 zagrody z 14 powiatów woj. pomorskiego.

Główną ideą konkursu jest poprawa estetyki i środowiska pomorskich wsi i zagród, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Przy ocenie wsi i zagród brano pod uwagę ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego, kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości, przedsiębiorczość liderów wiejskich i jedność we współdziałaniu.

Sołtys Dąbrówki Marcin Delewski powiedział PAP, że w pracach na rzecz miejscowości, w której mieszka niespełna 1000 osób uczestniczą wszyscy mieszkańcy oraz ksiądz proboszcz, radny, straż pożarna i szkoła. „U nas wszyscy razem działamy, nikt nie działa samodzielnie” – dodał. Powiedział, że w minionym roku udało się zakończyć budowę kanalizacji, ułożono chodnik przez całą wieś, odnowiono budynek straży pożarnej, zbudowano budynek socjalny na boisku oraz wiatę na potrzeby pokazów Koła Gospodyń Wiejskich.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Aleksander Mach zwrócił uwagę, że przy ocenie wsi i zagród brane są pod uwagę zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i wizerunek oraz korzystanie z dofinansowania. Powiedział, że w unijnej perspektywie budżetowej 2007-2013 na pomorskie wsie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” trafiło ponad 158 mln zł na inwestycje; zrealizowano 389 projektów.

Marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk uważa, że nastąpił skok cywilizacyjny na wsi pomorskiej, nie tylko w sferze produkcyjnej, ale też w wyglądzie wsi i gospodarstw. „Nie tylko miasta się rozwijają, każda pomorska wieś zmieniła się na lepsze” – dodał. Ocenił, że „jest to efektem nie tylko dostępności unijnych funduszy, ale też zaangażowania mieszkańców”. Podczas uroczystości kończącej tegoroczną edycję konkursu marszałek podkreślił, że nie ma żadnych powodów, dla których mieszkańcy wsi pomorskiej mieliby uciekać do wielkiego miasta w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. „Swoją przyszłość mogą również budować w tych miejscowościach, w których się urodzili i mieszkają” - dodał.

W kategorii „Zagroda” zwyciężyli: Maria i Janusz Szczypior ze wsi Łyśniewo (gm. Sierakowice, powiat kartuski), Danuta Suma z Tujska (gm. Stegna, powiat nowodworski) oraz Magdalena i Marek Mokwa z Subkowych (gm. Subkowy, powiat tczewski).

W konkursie udział wzięły wsie i zagrody rolnicze, w tym gospodarstwa rolne prowadzące działalność agroturystyczną, z wykluczeniem laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach konkursu.

Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.