Najwyższe dofinansowanie udzielone kilkunastu podmiotom to 60 tys. zł, najniższe – wyniesie niewiele ponad 5 tys. zł. Uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu i dofinansowaniu w 2015 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, przyjął we wtorek sejmik woj. łódzkiego.

W tym roku na konkurs napłynęły 132 wnioski, a wsparcie przyznano na renowację 37 zabytków. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podkreślił, że to kolejny etap przywracania świetności najcenniejszym zabytkom regionu. Od 2009 r. samorząd województwa przeznaczył na ten cel w sumie ok. 13 mln zł.

"Mamy świadomość, że potrzeby wciąż są duże, a zainteresowanych poprawą stanu zabytkowych obiektów z roku na rok przybywa" - ocenił marszałek. Zapowiedział, że w kolejnych latach będą organizowane podobne konkursy.

Najwyższe dotacje - po 60 tys. zł - przyznano m.in. na remont Zespołu Klasztornego Mniszek Kamedułek w Złoczewie, konserwatorski remont elewacji frontowej kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, wymianę stolarki okiennej willi Kestenberga w Łodzi, remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży w Łowiczu czy renowację elewacji i osuszanie murów XVII-wiecznego dawnego klasztoru o.o. Reformatów w Lutomiersku.

Dotacje trafią także m.in. na remont wnętrza kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku (ponad 59 tys. zł), uszczelnienie dachu kościoła św. Mateusza w Łodzi (12 tys. zł), remont części wieży kościoła pw. św. Katarzyny w Zgierzu (45 tys. zł) czy konserwację późnobarokowego obrazu "Ecce Homo" z kościoła parafialnego w Gorzkowicach (ponad 19 tys. zł).

Wsparcie otrzymają także renowacje zabytków m.in. w Masłowicach, Gorzkowicach, Nieborowie, Warcie, Rzeczycy, Rozprzy, Rząśni, Dalikowie, Radomsku i Tubądzinie.

Zgodnie z regulaminem konkursu dotacja z kasy województwa na wykonanie prac przy jednym zabytku mogła wynieść do 50 proc. całkowitej wartości planowanych prac; tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogła sięgać nawet 100 proc. Kwota dofinansowania, o którą mógł ubiegać się wnioskodawca, nie mogła być wyższa niż 150 tys. zł. (PAP)