Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 628/09

Samorząd terytorialny

Jeżeli nie występuje związek rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ w związku z rozpoznaniem i rozstrzygnięciem innego organu administracji publicznej to w sprawie nie występuje...

28.02.2011

Zezwolenie na odzysk odpadów

Samorząd terytorialny

Czy wydając zezwolenie na odzysk odpadw organ powinien w decyzji zawrzeć wyłącznie opis procesu technologicznego odzysku odpadw, czy rwnież procesy towarzyszące odzyskowi?

25.02.2011