Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne na podstawie wydanej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do...

16.02.2011

Oprawienie projektu budowlanego

Samorząd terytorialny

Jak interpretować przepis, iż projekt budowlany należy oprawić w sposb uniemożliwiający jego dekompletację?

15.02.2011