Wyrok NSAz dnia 1 września 2009 r., sygn. akt II OSK 900/09

Samorząd terytorialny

Nie można wykluczyć, że mimo położenia nieruchomości poza obszarem objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w jego sąsiedztwie, może dojść do naruszenia interesu prawnego...

11.02.2011