Oprawienie projektu budowlanego

Samorząd terytorialny

Jak interpretować przepis, iż projekt budowlany należy oprawić w sposb uniemożliwiający jego dekompletację?

15.02.2011