Czy instrukcja kancelaryjna dotyczy szkół?

Samorząd terytorialny

Czy nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu...

07.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski