Wyrok NSA z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 921/10

Samorząd terytorialny

Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza kryterium bezpośredniego związku funkcjonalnego wykorzystywania mienia komunalnego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystanie nie...

08.03.2011

Czy instrukcja kancelaryjna dotyczy szkół?

Samorząd terytorialny

Czy nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu...

07.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski