Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1593/08

Samorząd terytorialny

W przypadku zobowiązania podatkowego powstającego z mocy samego prawa dzień doręczenia decyzji organu odwoławczego określającej to zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości nie ma żadnego...

17.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski