Wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 481/09

Samorząd terytorialny

W operacie szacunkowym należałoby wskazać znane cechy decydujące o podobieństwie. Są to, jak wynika z art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami, położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposb...

21.03.2011