Wyrok NSA z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 481/09

Samorząd terytorialny

W operacie szacunkowym należałoby wskazać znane cechy decydujące o podobieństwie. Są to, jak wynika z art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami, położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposb...

21.03.2011

Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II GSK 43/10

Samorząd terytorialny

Przy wykładni przepisu art. 71 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie ma znaczenia to, czy tytuł prawny do zabytku wynika z umowy nazwanej, czy też nienazwanej lub jednostronnie lub...

18.03.2011

Określenie adresata decyzji z art. 66 Prawa Budowlanego

Samorząd terytorialny

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę użytkowania i utrzymania obiektu, na skutek ktrej stwierdzono, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym. Zachodzi konieczność...

18.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski