Ukryty zakaz zgromadzeń w nowelizowanym kodeksie karnym

Prawo karne

Jeśli uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego wejdzie w życie, ruchy społeczne takie jak np. feminizm, mogą być uznane za ideologie nawołujące do użycia przemocy, czyli strajków i demonstracji w celu wpływania na życie polityczne. Według prawników tak traktowane mogą być protesty przeciwko restrykcyjnym przepisom zakazującym aborcji lub społeczne informowanie o możliwości dokonania jej za granicą.

20.07.2022

Wiceminister Romanowski: Mediacja po wyroku jest wyzwaniem, wartym podjęcia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W świetle obowiązujących przepisów przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na etapie wykonywania kary jest wyzwaniem. Pilotaż w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego pokazał jednak jak istotne może być to dla osadzonych, bo daje szanse na pojednanie z osobą pokrzywdzoną i choćby osiągnięcie porozumienia - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

19.07.2022

Kara ograniczenia wolności zamiast więzienia - MS znowu poprawia przepis

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o słynny już artykuł 37a Kodeksu karnego, który poprawiony został jedną z tarcz antycovidowych. Larum podnosili wówczas i prawnicy, i lekarze, wskazując, że sędzia po zmianach będzie miał mniejszą swobodę orzekania i stosowania kary wolnościowej. Teraz czeka nas kolejna zmiana - ustawodawca z jednej strony przepis zaostrza, z drugiej... łagodzi.

18.07.2022

Mediacja po wyroku - skazani chętni, ale brakuje przepisów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mediacja częścią resocjalizacji? Taka wizja wydaje się w polskich więzieniach możliwa - pilotaż już był w okręgu lubelskim i jak wynika z raportu, są i chęci wśród osadzonych, i efekty. Problem w tym, że samo środowisko łatwe nie jest - rządzi się swoimi prawami, do tego dochodzą braki w przepisach, w kadrach, w edukacji i kwestie finansowe. Co ważne, resort sprawiedliwości widzi w tym potencjał i zapowiada prace nad przepisami oraz rekomendacjami.

18.07.2022

Kary śmierci nie ma, będzie bezwzględne dożywocie i... skargi do Strasburga

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowela kodeksu karnego, która przechodzi właśnie przez parlament, daje sędziemu możliwość, i to na etapie wydawania wyroku, by w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności zastosował zakaz przedterminowego warunkowego zwolnienia. Prawnicy biją na alarm, bo w ich ocenie "grzebana" jest w ten sposób resocjalizacja, a co jeszcze ważniejsze, takie rozwiązanie jest sprzeczne i z Konstytucją, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

15.07.2022

Izba Dyscyplinarna po pięciu latach znika, w SN czas na porządki

Prawo karne Prawnicy

Izba Dyscyplinarna wydała ponad tysiąc orzeczeń. Jej roczne wydatki to 18,2 mln zł. Plus wynoszące 1 mld 200 tys. zł kary naliczane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. TSUE i Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionowały legalność tego organu, a polskie władze, pod groźbą wstrzymania unijnych funduszy zdecydowały o likwidacji Izby. Jej członkowie szukają sobie teraz miejsca w innych izbach SN.

14.07.2022

Prof. Tymiński: Lekarz powinien odpowiadać karnie tylko za nadużycie uprawnień i czyny umyślne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.07.2022

Kary mają zastraszać - państwo ostro rozprawi się z przestępcami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już za trzy miesiące będziemy mieli prawo karne represyjne, a nie gwarancyjne. Wprowadzone 7 lipca zmiany w kodeksie karnym nie mają uzasadnienia, bo przestępczość , a zwłaszcza najcięższa - zabójstwa i pobicia - utrzymują się na stałym poziomie. Racjonalna polityka karna powinna opierać się na analizach stanu zagrożenia. A co więcej - nowe kary mogą być sprzeczne z Konstytucją RP.

12.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

Wolnoć Tomku w swoim domku, ale nie na plaży ani na balkonie

Prawo karne Policja

Wydzielenie kawałka plaży parawanem nie sprawia, że staje się on wakacyjnym domem, ani prywatną własnością, nie jest to też skuteczna blokada dla dymu z grilla i głośnej muzyki. Pewne zachowania nie tylko utrudniają innym użytkownikom życie i mogą narazić nas na ostrą reprymendę, ale często stanowią wykroczenia i można za nie dostać mandat.

09.07.2022

System automatycznie zawiesza prawo jazdy, a oddaje ręcznie za 50 groszy

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Większość kierowców jest przekonanych, że po zakończeniu trzymiesięcznej kary zatrzymania prawa jazdy automatycznie mogą prowadzić pojazd. Tym bardziej, że cały czas posiadają blankiet tego dokumentu. Automatu jednak nie ma. Obywatel musi pofatygować się do wydziału komunikacji, który wydał dokument i zapłacić opłatę skarbową w wysokości… 50 groszy. Wtedy dopiero ponownie ma uprawnienie.

09.07.2022

Według kierowców piraci drogowi powinni płacić więcej za polisy

Prawo karne Transport

Większość kierowców uważających przekraczanie prędkości za bezpieczne i przyznających, że im się to zdarza, twierdzi, że ci, którzy regularnie dostają punkty karne, powinni płacić więcej za komunikacyjne ubezpieczenie OC - wynika z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń. Po niedawnej zmianie przepisów można powiedzieć, że sami chcą płacić wyższe składki za polisy.

06.07.2022

RPO chce zbadania konstytucyjności przepisów dotyczących utraty prawa wybieralności

Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.

05.07.2022

Lekarz sądowy oskarżony o wydawanie fałszywych zaświadczeń

Prawo karne

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi sądowemu oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o niezdolności do udziału w postępowaniu przed sądami, a także poplecznictwo, utrudnianie postępowania przez sądami oraz wyłudzenia.

04.07.2022

SN: Kara za niezawiadomienie niezwłocznie o przestępstwie pedofilii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.

04.07.2022

Urzędnik w gminie może dorobić do pensji, ale musi być ostrożny

Prawo karne Samorząd terytorialny Compliance

Podobnie jak obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz zakaz nepotyzmu, ograniczenie aktywności godzącej w zaufanie do bezstronności urzędnika samorządowego ma przeciwdziałać zjawiskom korupcjogennym w danej jednostce. Przepisy nie wykluczają jednak każdej działalności gospodarczej i każdego dodatkowego zajęcia.

04.07.2022

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

Hulajnogi elektryczne nadal niebezpieczne, mimo wprowadzenia ograniczeń

Prawo karne Policja Transport

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.

02.07.2022

Kary za nie złożenie deklaracji do ewidencji emisyjności mogą okazać się fikcją

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Osoby, które do 30 czerwca nie złożyły deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, mogą to zrobić nadal w ramach tzw. czynnego żalu. Choć przepisy przewidują grzywnę w wysokości 500 złotych za niezłożenie deklaracji w terminie, z ukaraniem może być trudno. Samorządowcy nie są raczej zainteresowani donoszeniem na swoich mieszkańców.

01.07.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022