Przepisy chroniące dzieci przed skrzywdzeniem są niejednolite

Prawo karne Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Senat zlecił analizę obowiązujących przepisów w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucjach zapewniających im opiekę. Z przeglądu sporządzonego przez radcę prawnego Olgę Trochę wynika, że brak jest jednolitego podejścia do regulacji chroniących małoletnich przed krzywdzeniem, co powoduje nieracjonalne zróżnicowanie regulacji w różnych instytucjach zajmujących się dziećmi.

24.08.2022

RPO: Odwołanie od decyzji o mandacie bywa niemożliwe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego w sprawie z pytania prawnego sądu dotyczącego uchylenia mandatu karnego. Dlatego, że osoba, która ma zniesione lub znacznie ograniczone zdolności do rozpoznania znaczenia swych czynów, nie może się odwołać od decyzji o mandacie za wykroczenie.

20.08.2022

Kolejny akt oskarżenia przeciwko spółce Getback

Prawo karne

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom zaangażowanym w proceder wyprowadzenia majątku ze spółki Getback S.A. Zarzuty sformułowane w akcie oskarżenia dotyczą przestępstwa umyślnej niegospodarności polegającej na zakupie bazy danych jednego z banków obejmującej dane wrażliwe ponad 200 tysięcy klientów za 1,3 miliona złotych.

20.08.2022

Sędzia Tuleya zawiadomił prokuraturę o złamaniu prawa przez prezesów warszawskiej apelacji

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleya złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez Piotra Schaba i Przemysława Radzika, prezesa i wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz prezes warszawskiego sądu okręgowego Joannę Przanowską-Tomaszek. Chodzi o nie dopuszczanie Tuleyi do orzekania pomimo nakazującej to decyzji sądu pracy.

20.08.2022

Zwalczanie pedofili - prezydent chce więcej praw dla komisji, ale watykańska instrukcja może to zniweczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Doprecyzowanie zakresu dopuszczalnych żądań Państwowej Komisji ds. Pedofili w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci ma zwiększyć jej skuteczność. Jednak zdaniem prawników, nie należy oczekiwać przełomu, gdyż największy problem z udostępnianiem informacji i akt ma Kościół, którego obowiązuje instrukcja watykańska odsyłająca takie wnioski na drogę międzynarodową.

20.08.2022

Przygotowanie dzieci do przesłuchania coraz lepsze, a rola kuratora procesowego rośnie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że dzieci uczestniczące w procedurach karnych powinny składać zeznania w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz że w szczególnych przypadkach przysługuje im wsparcie kuratora procesowego. Zmiany w prawie idą w dobrym kierunku, ale rzeczywistość bardzo często za nimi nie nadąża - wynika z badań przeprowadzonych w Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę.

19.08.2022

Ustawa podpisana - zarządca drogi będzie musiał co 5 lat ocenić, czy droga jest bezpieczna

Prawo karne Transport

Zarządca drogi będzie miał obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Na tej podstawie dany odcinek drogi zostanie zaliczony do kategorii niebezpiecznego, średnio bezpiecznego i bezpiecznego, co wymusi konkretne działania zaradcze – wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, którą 17 sierpnia podpisał prezydent.

18.08.2022

SO: Karę wymierzył asesor powołany przez neoKRS, ale wyrok ważny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W pewnych wrażliwych sytuacjach może mieć znaczenie problem bezstronności sądu, zwłaszcza w sprawach o podłożu politycznym, a więc przede wszystkim wiążących się z problematyką respektowania przez państwo swobód i wolności obywatelskich - orzekł sąd drugiej instancji. Jednak sprawa prowadzenia samochodu bez uprawnień do takich nie należała, więc nie badano sprawy mianowania asesora.

18.08.2022

Rząd zaostrza kary za zanieczyszczanie środowiska i zapowiada zaostrzanie

Prawo karne Środowisko

Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zanieczyszczanie środowiska w sytuacji, gdy dopiero co to zrobił i nowiutka ustawa czeka na wejście w życie. Tymczasem prokuratura przesłuchała ponad 200 świadków i nie może wciąż ustalić kto i jak doprowadził do największej od lat katastrofy ekologicznej. Kogo więc władza chce surowo karać, skoro nie jest w stanie złapać sprawców?

17.08.2022

Budzowska: No-fault to walka o godność pacjenta, a nie kary więzienia

Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

System no-fault na czynniki pierwsze rozkłada Jolanta Budzowska, radca prawny specjalizujący się w sprawach o błędy medyczne, choć ma wątpliwości odnośnie tego, za co środowisko lekarzy chce, a za co nie chce odpowiadać na drodze karnej i kto miałby w praktyce o tym decydować. Za to wie, że problemem, także dla pacjentów, jest odpowiedzialność cywilna lekarzy kontraktowych i prowadzących podmioty lecznicze.

17.08.2022

Zmiany zasad wykonywania kar więzienia z podpisem prezydenta

Prawo karne

Obszerna nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych, została podpisana przez prezydenta. Większość zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku.

16.08.2022

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.

16.08.2022

System no-fault jest potrzebny nam wszystkim

Prawo karne Zawody medyczne

Ochrona zdrowia – także ze względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych – to skomplikowany system, w którym zdrowie i życie pacjenta zależy w decydującej mierze od jego prawidłowego działania. Czy karanie medyków więzieniem służy osiąganiu tego celu? Wydaje się, że dużo lepiej postawić na systemowe rozwiązania, przy zachowaniu prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia.

16.08.2022

Drut kolczasty na ogrodzeniu i religia w schroniskach oraz zakładach poprawczych

Prawo karne

W systemie ochrony przed ucieczkami dzieci z zakładów poprawczych i schronisk przewidziano zainstalowanie ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego, gdyż jak wskazuje praktyka, zwieńczenie ogrodzenia odkosami wykonanymi z siatki nie stanowi optymalnego zabezpieczenia przed ucieczką z zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich. Ministerstwo zaprojektowało 19 rozporządzeń do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

16.08.2022

NSA: Odebrane zwierzę nie zawsze musi trafić do schroniska

Prawo karne

Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.08.2022

Kary za zatrucie wody będą wyższe - nowelizacja czeka na podpis prezydenta

Prawo karne Środowisko Odpady

Obecnie za zanieczyszczenie środowiska znacznych rozmiarów grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Na podpis prezydenta czeka nowelizacja, która te sankcje zaostrza. Gdy nowe regulacje wejdą w życie za zatrucie wody, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka będzie grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

12.08.2022

Sąd wojskowy: Prokuratura ma zbadać sprawę zatrzymania dziennikarzy

Prawo karne Prokuratura Wojsko

Wojskowy Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy. Zdaniem sądu odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potraktowania dziennikarzy zbierających materiały o sytuacji cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę było przedwczesne, okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione w sposób wystarczający.

12.08.2022

Wypadek pielgrzymkowego autokaru - organizatora bez wpisu do rejestru czekają kłopoty

Prawo karne Turystyka Transport

Turystyka pielgrzymkowa często prowadzona jest w szarej strefie, a jej organizatorzy nie są wpisani do rejestru organizatorów turystyki. W takich przypadkach turyści nie są zabezpieczeni na wypadek niewypłacalności firmy, a organizatorzy zagrożeni są sankcjami, z karą pozbawienia wolności do lat trzech włącznie. Sprawą tragicznej w skutkach wycieczki do Medjugorie zajmą się organy ścigania.

12.08.2022

Nowela kodeksu karnego to wyższe kary i ograniczenie władzy sędziowskiej

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwiększenie represyjności prawa karnego to główny cel czekającej na zakończenie procesu legislacyjnego nowelizacji kodeksu. Są w niej znacznie wyższe kary za wiele czynów, ale też istotne ograniczenie swobody sędziowskiej w orzekaniu. Według prawników idzie to zbyt daleko i narusza Konstytucję. A co więcej, prowadzić może do wydawania przez sądy wyroków nadmiernie surowych, przekraczających stopień winy sprawcy.

12.08.2022

Za list do RPO skazany zapłaci sam, o telefon też będzie trudniej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do kodeksu karnego wykonawczego. Poprawki Senatu zostały prawie wszystkie odrzucone przez Sejm. Zatem nawet telefon od Rzecznika Praw Obywatelskich, skazany będzie opłacać sam.

05.08.2022