Kwitnie nielegalny handel lekami, a służby nie reagują

Prawo karne Farmacja

W czasie pandemii w internecie nastąpił wysyp stron oferujących wystawienie w pięć minut recepty na dowolny lek, także psychotrop. Takie działania, co do zasady, nie są zabronione czy ograniczone, ale farmaceuci mówią wprost: to legalny dostęp do narkotyków. Co więcej, są też e-sklepy oferujące bez recepty leki na receptę. Choć taka działalność jest nielegalna i karalna, brakuje szybkiej i skutecznej interwencji odpowiednich służb.

28.04.2022

SN: Kuratorki wypełniły swoje obowiązki, sprawcami torturowania dzieci byli rodzice

Prawo karne Pomoc społeczna

Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.

28.04.2022

Były prokurator dr Paweł Kołodziejski - nowym sędzią Izby Karnej SN

Prawo karne Prawnicy

Nominację do Izby Karnej Sądu Najwyższego dostał prokurator dr Paweł Kołodziejski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Nowy sędzia Kołodziejski w ostatnich latach awansował w prokuraturze. W 2016 roku został prokuratorem okręgowym w Bydgoszczy, a teraz będzie rozpoznawał skargi kasacyjne, a także liczne zażalenia.

27.04.2022

Strasburg: Skazanie karne za pomoc w samobójstwie eutanatycznym nie narusza Konwencji

Prawo karne Zawody medyczne

Skazanie karne lekarza za pomoc w samobójstwie z powodów eutanatycznych nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I potwierdził, że pomoc w samobójstwie stanowi czyn zabroniony, penalizowany w prawie duńskim od 1930 r., a więc ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego była przewidziana w ustawie.

27.04.2022

SN ustali, czy dron latający nad posesją dokuczał sąsiadowi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Za „złośliwe niepokojenie” sąsiada częstym puszczaniem drona nad jego posesją obywatel został ukarany 300-złotową grzywną. Nad sprawą pochyli się jednak Sąd Najwyższy, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację na korzyść ukaranego. Uważa, że sądy nie ustaliły, że obwiniony działał w celu dokuczenia, co jest warunkiem uznania zarzuconego mu wykroczenia.

26.04.2022

Komitet Rady Europy apeluje w sprawie przepełnienia więzień

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom (CPT) wezwał państwa europejskie, w których panuje uporczywe przeludnienie więzień, do zdecydowanego rozwiązania tego problemu poprzez ustalenie – do skrupulatnego przestrzegania – pułapu liczby osadzonych w każdym zakładzie karnym oraz poprzez rozwijanie stosowania środków alternatywnych do detencji.

21.04.2022

Dziś Gdańsk, jutro Kraków – akta jadą za skazanym, a postępowanie trwa miesiącami

Prawo karne

Właściwość sądu penitencjarnego zależy od miejsca pobytu skazanego – choć w założeniu ma to chronić prawa skazanego, nie w każdym przypadku przepis jest dla niego korzystny. Regularne „przerzuty” z zakładu do zakładu, potrafią mocno wydłużyć postępowanie. Dotyka to często osób chorych psychicznie, bo zakłady karne chętnie pozbywają się problemu, gdy tylko jest ku temu okazja.

21.04.2022

Michał Woś: Zmiana systemu zwiększy możliwości resocjalizacji nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zmieniamy całą filozofię działania z nieletnimi. Z jednej strony chcemy ograniczyć napływ do sądów drobnych spraw - bo przykładową rozbitą szybą powinni zajmować się dyrektorzy szkół, a nie sędziowie. Wprowadzamy też okręgowe ośrodki wychowawcze, które odciążą MOW-y i narzędzia, które pozwolą na skuteczniejszą resocjalizację tych, którzy dopuścili się najpoważniejszych czynów - mówi Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

21.04.2022

Samorządowcy chcą maksymalnych stawek za egzaminy na prawo jazdy

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Dziś bardziej opłaca się podejść do egzaminu na prawo jazdy, niż wykupić jazdę doszkalającą. Koszty zbliżyły się do siebie, bo opłaty za egzamin nie były podwyższane od ponad 8 lat. Zdaniem województw, bez natychmiastowej podwyżki opłat ośrodkom ruchu drogowego grozi zapaść. Samorządy proponują więc górną granicę stawek maksymalnych, np. egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B miałby kosztować 250 złotych.

20.04.2022

Były wójt i skarbnik byłej gminy Ostrowice skazani na 7 lat więzienia

Prawo karne Samorząd terytorialny

Na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności zostali skazani we wtorek Wacław M., wójt zlikwidowanej gminy Ostrowice i jej skarbniczka Krystyna K. Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził, że oboje swoim działaniem doprowadzili do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i upadku gminy. Wyrok jest nieprawomocny.

19.04.2022

Senat chce abolicji dla Polaków walczących w Ukrainie

Prawo karne Administracja publiczna Ukraina

Senat przyjął projekt ustawy o abolicji dla ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Abolicją objęta ma być tylko służba w 2022 r. w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji wojskowej. Karana ma być służba w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i podjęcie w niej obowiązków, choćby nawet formacja taka walczyła na Ukrainie.

15.04.2022

Jeszcze nie stos, ale państwo ma skuteczniej ścigać za obrażanie religii. Jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zbyt dużo przypadków obrażania religii uchodzi sprawcom płazem – uważa resort sprawiedliwości i kierująca nim Solidarna Polska. I proponuje zmianę w prawie, która umożliwi ściganie obrazy uczuć religijnych, nawet gdy nikt nie został obrażony. Projekt w czwartek trafił do Sejmu. Według prawników to zagrożenie dla wolności słowa i dodatkowe przywileje dla i tak już uprzywilejowanej grupy.

14.04.2022

Wszczęto 233 postępowania karne w Ukrainie przeciwko Rosjanom

Prawo karne Ukraina

Jak informuje szef policji ukraińskiej Andrij Niebytow, wszczęto w tym państwie 233 postępowania karne za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. Z czego 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.

13.04.2022

RPO: Kajdanki nie dla osób psychicznie chorych

Prawo karne Pacjent Policja

Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.

12.04.2022

MS chce zmienić przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych 

Prawo karne

Nowe brzmienie mają zyskać przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych, ponieważ obecne są zbyt ogólnikowe. Jak zapowiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (na zdjęciu), zgodnie z przygotowywanym w tym resorcie projektem m.in. nie będzie przestępstwem publiczne głoszenie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią.

10.04.2022

Będzie zakaz propagowania symboli i nazw wspierających agresję Rosji na Ukrainę

Prawo karne Ukraina

Do projektu rządowej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę trafiła poprawka w sprawie zakazu stosowania, używania lub propagowania symboli, lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poprawkę zaakceptowały połączone Komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Finansów Publicznych. Za złamanie zakazu ma grozić dwa lata więzienia.

08.04.2022

SA: Upomnienie dla natarczywego i samowolnego komornika

Prawo karne Prawnicy

Działanie komornika sądowego stwierdzone przez Komisję Dyscyplinarną podważało zaufanie do sprawowanego przezeń urzędu jako funkcjonariusza publicznego i przyniosło mu ujmę, jako sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu i utrzymał w mocy karę upomnienia. Komornik bezpodstawnie przeszukał przypadkowy lokal i dopuścił do opóźnienia egzekucji o ponad 120 dni.

08.04.2022

Zbrodnie wojenne trzeba udowodnić, a dane świadków - zabezpieczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na terenach, z których wycofały się rosyjskie wojska, zaczęto zabezpieczać dowody zbrodni wojennych, w tym te, które mogłyby świadczyć o ludobójstwie. Także w Polsce - bo takimi dowodami mogą być choćby relacje uchodźców wojennych. I powstaje problem - informacje o nich muszą być chronione. Prawnicy analizują, jak to zrobić, by nic nie umknęło, ale też, by nie traumatyzować i nie wystawiać na zagrożenie tych, którzy zbrodniarzom umknęli.

07.04.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie śmiertelnego pobicia kierowcy za oblanie błotem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Najwyższego trafiła skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku lubelskiego sądu, który skazał dwóch mężczyzn na 4 i 5 lat więzienia za śmiertelne pobicie kierowcy. Powodem zbrodni było ochlapanie sprawców błotem. Zdaniem PG, oskarżeni działali z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego, dlatego należy przyjąć, że zachowaniem swoim wyczerpali znamiona zbrodni zabójstwa.

06.04.2022

Sędzia Dariusz Sielicki: Zbrodnie w Buczy kwalifikują się jako ludobójstwo

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zbrodni wojennych jest wiele, zbrodni ludobójstwa uznawanych przez społeczność międzynarodową znacznie mniej. Jednak to, co wydarzyło się w Buczy, ze względu na skalę, jak również to, kogo ta zbrodnia dotyczy, bazując na swoim doświadczeniu, na orzecznictwie międzynarodowym, w tym w sprawie Srebrenicy, zakwalifikowałbym jako ludobójstwo - mówi sędzia dr Dariusz Sielicki, który orzekał w Sądzie Najwyższym w Kosowie.

06.04.2022