Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

Sędzia SN Andrzej Tomczyk rzecznikiem dyscyplinarnym na kolejną kadencję

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolegium Sądu Najwyższego ponownie wybrało Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego na Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego SN sędzia Tomczyk pełni od 2019 r., powołany przez Kolegium SN kierowane przez poprzednią Pierwszą Prezes Małgorzatę Gersdorf. Czteroletnia kadencja rzecznika dyscyplinarnego ułynęła 8 stycznia br.

31.03.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Nie można łamać zakazu samooskarżania, świadek ma prawo kłamać

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Karanie świadka za zeznanie nieprawdy z obawy przed grożącymi mu zarzutami jest niezgodne ze standardami prawa do obrony, wynikającymi z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i europejskiego – uznał Sąd Najwyższy za Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dlatego Sądu Najwyższy uchylił dwa wyroki skazujące za fałszywe zeznania osoby, która wcześniej była przesłuchiwana jako świadek i uniewinnił skazanego.

29.03.2023

Stalking - nadal nie jest łatwy do udowodnienia, ważne by nękanie było uporczywe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Choć stalking w Kodeksie karnym jest relatywnie "nowym" przestępstwem, to jednak dotyczy starego jak świat problemu: nękania innych osób. By jednak sprawcę można było pociągnąć do odpowiedzialności, trzeba mu udowodnić, że jego działanie obiektywnie stało się dla pokrzywdzonego prawdziwym utrapieniem, wywoływało u niego dyskomfort, lęk, poczucie osaczenia. Grożąca kara to od 6 miesięcy do 8 lat.

29.03.2023

SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.

28.03.2023

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance

Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.

27.03.2023

Atak na robota - policjanta karany, ale symulowanie z nim seksu - nie

Prawo karne Nowe technologie

Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na policję, a pośrednio także na państwo i istnieją argumenty, żeby roboty policyjne, podczas wykonywania swoich czynności, podlegały prawnej ochronie. Ale symulacja gwałtu na robocie-lalce nie jest uznana za czyn zabroniony, choć moralnie dwuznaczny.

25.03.2023

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.

18.03.2023

Niepoczytalność przed karą może uchronić, ale są ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Może też być tzw. niepoczytalność ograniczona - sprawca popełnia przestępstwo, ale można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

18.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023

Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

17.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.

16.03.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo zeznał, że miał pozwolenie na kserowanie księgi

Prawo karne

Prokurator oskarżony o składanie fałszywych zeznań przed sądem w procesie o zniesławienie stanie przed sądem karnym. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet na wniosek prokuratury. Problem w tym, że tylko jeden świadek może potwierdzić, że zeznania były fałszywe, jednak SN nie miał wątpliwości, że ten świadek jest wiarygodny.

16.03.2023

Sąd nie zezwolił na opuszczenie aresztu przez sekretarza stolicy

Prawo karne Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił 15 marca br. zażalenia obrońcy Włodzimierza K., sekretarza m.st. Warszawy, byłego ministra Skarbu Państwa. Utrzymał w mocy zastosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do zatrzymania doszło 27 lutego br. Sekretarz miasta usłyszał zarzuty korupcyjne i na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

15.03.2023

Unieważnienie sprzedaży mieszkań z lokatorami

Prawo karne Prawo cywilne Budownictwo

Trzy lata więzienia, a także ponad 110 tys. zł grzywny, sąd wymierzył nabywcy mieszkań oskarżonemu o to, że jako pełnomocnik spółdzielni działał na jej szkodę. Zaś byłemu wiceprezesowi spółdzielni - karę roku i 10 miesięcy więzienia. Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę dotyczącą 186 mieszkań, sprzedanych wraz z lokatorami. Oskarżony odpowiadał też za przywłaszczenie praw majątkowych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i oszustwa.

15.03.2023

Sejm: Podkomisja zmienia projekt w sprawie kar za "lżenie" kościołów

Prawo karne

Do trzech lat więzienia miałoby grozić za "lżenie" kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do "przerwania aktu religijnego" - wynika m.in. z poprawek przyjętych w środę przez sejmową podkomisję do obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym. Podkomisja poparła projekt, co oznacza, że wróci on do prac w komisji, a następnie do drugiego czytania na forum Sejmu.

15.03.2023

Sprawa dla SN - dwie kary za jedno przekroczenie prędkości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023

Pomoc w aborcji ukarana - aktywistka skazana na prace społeczne

Prawo karne

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał aktywistkę Aborcyjnego Dream Teamu Justynę Wydrzyńską na osiem miesięcy ograniczenia wolności, tj. 30 godzin prac społecznych w miesiącu, za udzielenie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Sąd przypomniał, że działalność polegająca na informowaniu o aborcji nie podlega karze. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu.

14.03.2023

SN: Prokurator odpowie przed sądem, bo mógł działać na szkodę spółki

Prawo karne Prawnicy Prawo gospodarcze

Prokurator rejonowy przez dwa lata nie sporządził aktu oskarżenia wobec osoby, która działała na szkodę spółki partnera biznesowego; wyprowadzała majątek, aby nie zapłacić należności. Izba Odpowiedzialności Zawodowej orzekła, że o winie prokuratora musi przesądzić sąd karny i dlatego uchyliła mu immunitet. Uchwała podlega zaskarżeniu do tej samej izby w drugiej instancji.

14.03.2023