Prawo.pl
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego ulega likwidacji. Za dwa tygodnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.08.2018
Administracja publiczna
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, państwo zawiodło w sprawie masowo zawieranych umów kredytów...
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka. Wyjątkiem są zagraniczne wycieczki - w...
Monika Sewastianowicz
16.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Powód kwestionował ważność umowy darowizny, w której jego babka przed laty obdarowała pozwanych....
Aleksandra Partyk
16.08.2018
Prawo cywilne
Wsparcie w płaceniu czynszu można uzyskać tylko wynajmując mieszkanie w bloku, którego inwestor...
Jolanta Ojczyk
15.08.2018
Domowe finanse Budownictwo
Kierowca otrzymał mandat karny. W postępowaniu administracyjnym domagał się on usunięcia z...
Aleksandra Partyk
15.08.2018
Policja
Policja i prokuratura przez kilka miesięcy badały sprawę koszy na śmieci, w których znaleziono...
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2018
Policja
Żądanie odszkodowania od gminy za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej nie jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.08.2018
Prawo cywilne Budownictwo
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy stosowania nowych przepisów do Urzędu Ochrony Danych Osobowych...
Krzysztof Sobczak
15.08.2018
Administracja publiczna RODO
Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej oraz rezygnacja z...
Krzysztof Sobczak
14.08.2018
Prawo gospodarcze
Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwia się wprowadzeniu przepisów zezwalających na sprzedaż wysyłkową...
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
14.08.2018
Farmacja
UOKiK ukarał kolejną spółkę telekomunikacyjną, która zdobywała klientów, podszywając się pod...
Jolanta Ojczyk
14.08.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Czy policja może żądać wydania od szpitala dokumentacji medycznej pacjenta lub uzyskiwania...
Iwona Kaczorowska-Kossowska
14.08.2018
Opieka zdrowotna
Pasażerowie opóźnionego lotu otrzymają odszkodowania, ale dopiero po czterech latach z powodu błędu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.08.2018
Prawo cywilne
Decyzja o zaszczepieniu dziecka nie została pozostawiona rodzicom. Jeśli uchylają się od wykonania...
Marek Sondej
14.08.2018
Opieka zdrowotna
Posiadacz lokalu bez tytułu prawnego nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy...
Aleksandra Partyk
14.08.2018
Prawo cywilne
Czwórka dzieci wróciła do ojca, który z powodu nieuiszczenia grzywny trafił do aresztu. Wnioskowała...
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2018
Przymusowe odbieranie dziecka jest traumą dla wszystkich. Zdaniem kuratorów powinien w tym...
Patrycja Rojek-Socha
14.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Już blisko 10 tysięcy elektronicznych recept zostało wydanych w ramach pilotażu. Wkrótce e-recepty...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Projekt rozporządzenia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” trafił...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 lipca uznał, iż brak odpowiedniej reakcji organów...
Katarzyna Warecka
13.08.2018
Prawo karne
Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej...
Robert Horbaczewski
13.08.2018
Administracja publiczna
Rejestry publiczne, w tym największy z nich PESEL, nie są odpowiednio zabezpieczone przed...
Krzysztof Sobczak
13.08.2018
Administracja publiczna RODO
Osoby psychicznie chore, przebywające w szpitalach przywięziennych nie powinny być prewencyjnie...
Patrycja Rojek-Socha
12.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wysypanie i nawet ubicie gruzu w obrębie własnej nieruchomości, celem polepszenia dojazdu do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2018
Budownictwo
42 letni ogrodnik śmiertelnie chory na raka wskutek stosowania produktów firmy Monsanto ma otrzymać...
Jolanta Ojczyk
11.08.2018
Środowisko Prawo gospodarcze
Wszystkie wątpliwości w postępowaniu karnym należy rozstrzygać na korzyść podejrzanego i...
Krzysztof Sobczak
11.08.2018
Prawo karne
Prawo UE nie precyzuje w pełni warunków odszkodowania za odwołany lot. Według KE strajk w liniach...
Krzysztof Sobczak
11.08.2018
Rynek i konsument
Wszystkie banki zastosowały się do nowych przepisów w tej sprawie, nie odnotowujemy zakłóceń przy...
Krzysztof Sobczak
11.08.2018
Domowe finanse
Nawet omyłkowe wycięcie drzewa na prywatnej posesji jest bezprawne i nie zwalnia z zapłaty...
Marek Sondej
11.08.2018
Środowisko Prawo gospodarcze