Jak Nowak urodził się 20 października 1951 r. w Białej Podlaskiej. Ukończył dwie warszawskie uczelnie: Politechnikę Warszawską oraz Wyższą Szkołę Menadżerską (podyplomowe studia EMBA). Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „PREDOM”. Kontynuował ją  między innymi w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Spółce ELEWARR gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poseł Lidia Burzyńska, przedstawicielka wnioskodawców zapewnia, że kandydat posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będzie odpowiedzialnie i aktywnie wykonywał obowiązki prezesa UODO.

Jan Nowak od stycznia 2008 roku jest dyrektorem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. - UODO.
- W tym okresie działał w imieniu organu ochrony danych osobowych wydając decyzje administracyjne i opinie legislacyjne, inicjując działania kontrolne, kształtował opinie i stanowiska dotyczące ochrony danych osobowych. To czas intensywnej pracy w zakresie ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako dyrektor urzędu ściśle współpracował z jego prezesem przy wprowadzaniu nowych uregulowań ochrony danych osobowych. Uczestniczył w imieniu Prezesa Urzędu w pracach komisji sejmowych – napisano w uzasadnieniu nominacji. Jan Nowak jest też członkiem sądu dyscyplinarnego PiS oraz radnym PiS warszawskiej dzielnicy Wola.

Czytaj: Jan Nowak będzie nowym prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych>>

Kadencja obecnej prezes Urzędu Edyty Bielak–Jomaa upływa 22 kwietnia. 22 kwietnia 2015 r. Bielak-Jomaa złożyła ślubowanie przed Sejmem, co rozpoczęło jej kadencję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. na mocy przepisów RODO - prezes UODO.