Ustawa o ochronie danych osobowycha wymaga złożenia ślubowania przez Prezesa Urzędu przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków.

- Obejmując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie. tak mi dopomóż Bóg! - ślubował 16 maja w Sejmie nowy Prezes UODO, Jan Nowak.

4 kwietnia powołał go na to stanowisko Sejm. Był jedynym kandydatem, rekomendowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Za kandydaturą Jana Nowaka głosowało 221 posłów, 171 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Do tej pory Prezesem UODO była dr Edyta Bielak–Jomaa. Jej kadencja upłynęła 22 kwietnia. Kadencja Jana Nowaka będzie trwać 4 lata, licząc od 16 maja, czyli dnia złożenia ślubowania.

Organizacje pozarządowe zarzucają nowemu prezesowi brak wymaganych kwalifikacji

Decyzję sejmowej większości krytykuje Fundacja Panoptykon. - Oczekujemy, że nowy prezes – którego kompetencje budziły liczne wątpliwości – otoczy się merytorycznymi doradcami, którzy pomogą udźwignąć wyzwania stojące przed urzędem - czytamy w oświadczeniu Fundacji, która od lat zajmuje się tą problematyką. - Liczymy też na zwiększenie przejrzystości urzędu. To powinna być konkretna odpowiedź kandydata na zarzuty dotyczące braku niezależności. Przy okazji większa transparentność ma ważną funkcję edukacyjną dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się ochroną danych osobowych. Nie wyobrażam też sobie, by nowy prezes pozostał członkiem partii politycznej – komentuje Wojciech Klicki z Panoptykonu.

 


Jak Nowak ukończył dwie warszawskie uczelnie: Politechnikę Warszawską oraz Wyższą Szkołę Menadżerską (podyplomowe studia EMBA). Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „PREDOM”. Kontynuował ją  między innymi w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Spółce ELEWARR gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poseł Lidia Burzyńska, przedstawicielka wnioskodawców zapewnia, że kandydat posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będzie odpowiedzialnie i aktywnie wykonywał obowiązki prezesa UODO
Jan Nowak od stycznia 2008 roku jest dyrektorem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. - UODO.
- W tym okresie działał w imieniu organu ochrony danych osobowych wydając decyzje administracyjne i opinie legislacyjne, inicjując działania kontrolne, kształtował opinie i stanowiska dotyczące ochrony danych osobowych. To czas intensywnej pracy w zakresie ochrony danych osobowych oraz zagadnień związanych z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jako dyrektor urzędu ściśle współpracował z jego prezesem przy wprowadzaniu nowych uregulowań ochrony danych osobowych. Uczestniczył w imieniu Prezesa Urzędu w pracach komisji sejmowych – czytamy w uzasadnieniu nominacji. Jan Nowak jest też członkiem sądu dyscyplinarnego PiS oraz radnym PiS warszawskiej dzielnicy Wola.

Warto przeczytać:

Minister interpretuje RODO korzystniej niż UODO, ale czy ma do tego kompetencje?