Z raportu przeprowadzonego przez agencję Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej pod tytułem "Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe" wynika, że pacjenci ufają farmaceutom, ale nie potrafią wykorzystać ich wiedzy. Teraz zaledwie 35 proc. pacjentów kojarzy aptekę z miejscem, w którym mogą uzyskać poradę.

By pokazać, że farmaceuta to nie tylko sprzedawca, lecz przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakologii i zdrowia, 11 kwietnia rozpocznie się ogólnopolska kampania wizerunkowa „Po pierwsze farmaceuta”. Planowana jest emisja spotu wizerunkowego promującego zawód farmaceuty oraz czterech animowanych spotów edukacyjnych. Polacy dowiedzą się z nich, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów będzie opowiadać o zawodzie farmaceuty szpitalnego.

Zobacz wzór dokumentu: Karta ciągłego szkolenia farmaceuty >

 – Chcemy pokazać polskim pacjentom, że mogą oczekiwać od nas czegoś więcej, że nasze kompetencje i uprawnienia nie sprowadzają się jedynie do wydawania leków. To pierwsza tak nowoczesna i korzystająca z tak licznych kanałów dotarcia kampania samorządu aptekarskiego w Polsce – podkreśla prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

4 miliardy oszczędności na opiece farmaceutycznej​ - czytaj tutaj>>

 


Opieka farmaceutyczna – konieczna zmiana przepisów

Ostatni spot poruszy temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej. W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa popierwszefarmaceuta.pl, na której pacjenci mogą się dowiedzieć jakich porad mogą udzielać farmaceuci.

W blisko 14 tys. polskich aptek pracuje w sumie 27 tys. farmaceutów. Apteki codziennie odwiedza nawet dwa miliony pacjentów. Teraz przychodzą tam głownie, by kupić lek. Taki był cel ostatniej wizyty w tym miejscu prawie 70 proc. Polaków. Zaledwie 13,4 proc. pacjentów w aptece uzyskało poradę w zakresie drobnych dolegliwości zdrowotnych. Poradę dotyczącą leków otrzymało jeszcze mniej, bo zaledwie 10 proc.

Sprawdź w LEX: Prawo wykonywania zawodu farmaceuty >

Samorządowi aptekarskiemu zależy na tym, by poszerzyć kompetencje farmaceutów poprzez wprowadzenie opieki farmaceutycznej. Wtedy farmaceuta udzielałby różnych porad pacjentom np.: mógłby pokazać jak działają urządzenia medyczne, sprawdzić interakcje między lekami, poinformować o tańszym zamienniku, wyjaśnić zasady przechowywania leków czy zmierzyć ciśnienie.

By jednak wprowadzenie takiej opieki farmaceutycznej było możliwe na szerszą skalę, konieczne są zmiany w prawie. Odpowiednie zapisy znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z nim farmaceuci np.: mogliby kontrolować to, czy pacjenci stosują się do zaleceń lekarzy, ale mają także zająć się polipragmazją, czyli interakcjami, do których dochodzi, gdy chory przyjmuje kilka leków jednocześnie.

Wiceminister Miłkowski: Przygotujemy rynek leków do brexitu - czytaj tutaj>>

 

MZ kończy prace nad nowelizacją o zawodzie farmaceuty

Projekt przygotowany przez ministerialny zespół w styczniu był przekazał do MZ. W skład zespołu wchodzili m.in.: przedstawiciele resortu zdrowia, samorządu aptekarskiego, konsultanci, ale także uczelni medycznych. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podkreślała, że nowelizacja ma zdefiniować kompetencje, rolę i uprawnienia farmaceutów. Nowelizacja miała także zapewnić farmaceutom niezależności w podejmowaniu decyzji tak, by mogli przeciwstawiać się naciskom właścicieli aptek. Chodzi o ograniczenie działalności marketingowej. 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski mówił, że chcą tym projektem zająć się jeszcze w tej kadencji. Czasu jest mało, bo projekt musi przejść jeszcze przez cały proces legislacyjny. Nowelizacja miałby wzmocnić rolę farmaceuty w systemie poprzez wprowadzenie opieki farmaceutycznej. Wtedy farmaceuci zaczęliby udzielać różnych porad. Projekt ma m.in.: doprecyzować jak ma wyglądać koordynacja pracy lekarza z farmaceutą.

Opieka farmaceutyczna jako narzędzie promocji apteki - granice dozwolonych prawem działań - czytaj tutaj>>

Pacjenci mają wiedzę o lekach z internetu

Badania przeprowadzona dla NRA pokazały, że teraz Polacy wiedzę na temat leków czerpią przede wszystkim z Internetu (tak odpowiedziało 64 proc. badanych). Prezes zarządu Fundacji Aflofarm, Tomasz Furman podkreśla, że nie powinno tak być, w sytuacji, gdy za rogiem w aptece mają farmaceutę, który ma informacje o działaniu leków czy ich skutkach ubocznych. Farmaceuta i apteka jako źródło wiedzy o lekach wymieniony został jedynie przez 34 proc. Polaków.